Radboudumc

print
Leren en werken

Wil je leren en werken in de zorg combineren? Bij de Radboudumc Health Academy volg je een zorgopleiding die nauw aansluit bij het werk dat je doet of gaat doen. De kwaliteit van onze opleidingen is hoog. Ons doel: jou boeien voor het vak. Zodat je je werk met enthousiasme blijft doen.

Wij hebben verschillende opleidingen voor beroepen in de patiëntenzorg. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, analisten en laboranten. Je kunt een opleiding volgen in het basisberoepsonderwijs of vervolgonderwijs. En je kunt kiezen uit een van de bijscholingstrajecten.

De missie van de Radboudumc Health Academy: mensen boeien voor het vak en blijvend perspectief bieden in de gezondheidszorg.