Radboudumc

print
Persoonlijke ontwikkeling

Het Radboudumc stimuleert medewerkers hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Door hen te ondersteunen bij hun loopbaan en ervoor te zorgen dat zij alle kansen krijgen om zich te ontplooien. Alles is erop gericht dat medewerkers nu en in de toekomst met enthousiasme en energie hun werk doen en het gevoel hebben dat hun capaciteiten ten volle benut worden. We creëren een werkomgeving die uitnodigt tot het nemen van initiatief en samenwerken. Leidinggevenden spelen hier ook een belangrijke rol in.

Aan het roer

Medewerkers staan zelf aan het roer van hun persoonlijke ontwikkeling en krijgen hier alle ruimte en verantwoordelijkheid voor. Diverse instrumenten faciliteren hierbij, zoals het persoonlijk budget dat medewerkers geheel naar eigen inzicht mogen invullen en de jaargesprekscyclus waarin ontwikkeling een terugkerend onderwerp is.