Radboudumc

print
Stefanie van den Bosch

AIOS Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

“Je krijgt als AIOS zoveel kansen”

Stefanie: "Van mijn opleider heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn opleiding parttime te doen, zodat ik tijd kan vrijmaken voor projecten en voor mijn promotieonderzoek. Ik doe wel een jaar langer over de opleiding, maar dat vind ik niet erg. Het Radboudumc geeft mij een unieke kans om invloed te hebben op mijn eigen opleiding.

Dat probeer ik ook over te dragen aan andere AIOS. Dat ze zich meer verantwoordelijk voelen voor hun persoonlijke ontwikkeling en medisch leiderschap. Je kunt en mag zoveel in dit huis! Of je nu wetenschappelijk of beleidsmatig onderlegd bent; als je wilt, kun je je verder bekwamen."

Open cultuur

"Een open cultuur is belangrijk om jezelf te kunnen ontwikkelen.
Dat betekent dat je elkaar steunt, maar ook aanspreekt op gedrag.
Wanneer voor mijn gevoel mijn supervisor een OK te snel van mij
overneemt, kan ik het daar naderhand met hem over hebben. Feedback krijgen en geven maken de opleiding volledig. Twintig jaar
geleden was dat ondenkbaar."

Direct naar

    Stefanie