14 February 2020

Op maandag 3 februari opende het Radboudumc de Acute Opname Afdeling (AOA);  een verpleegafdeling die speciaal is ingericht voor patiënten die onvoorzien en met spoed moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. 

De AOA is een verpleegafdeling waar spoedpatiënten worden opgenomen voor acute zorg. Acute opnames zijn altijd ongepland, kunnen op ieder moment van de dag of nacht nodig zijn en vragen om veel zorghandelingen in korte tijd. De AOA is gericht op een snelle diagnose, het opstellen van een behandelplan en het starten van de behandeling. De afdeling telt 18 bedden. De maximale verblijfsduur op de AOA is 48 uur. Binnen die 48 uur wordt bepaald of  patiënten naar huis kunnen of  overgeplaatst worden naar de verpleegafdeling van de hoofdbehandelaar of een andere zorginstelling.

Verlichting Spoedeisende Hulp én betere zorg

De meeste van deze patiënten komen binnen via de Spoedeisende Hulp (SEH). Als het nodig is om een patiënt op te nemen, start normaal gesproken de zoektocht naar een ‘bed’, ongeacht het tijdstip van de dag. Juist in de avond- en nachturen, als het druk is op de SEH en de personele bezetting op verpleegafdelingen lager is dan overdag, heeft een spoedopname impact.

Met de komst van de AOA is de zoektocht naar een ‘bed’ voorbij, is de wachttijd voor patiënten op een SEH korter, is de personele bezetting 24/7 berekend op spoedopnames en acute diagnostiek en behandeling en blijft de rust op de reguliere verpleegafdelingen bewaard. Betere zorg dus voor acute en niet-acute patiënten en meer rust op de afdelingen.

Wetenschappelijke meerwaarde

Ervaring van andere ziekenhuizen en wetenschappelijk onderzoek laten zien dat een AOA ook doelmatig is. Een kostenreductie van 20-25% ligt in het verschiet. In de acute zorg is de eerste 48 uur cruciaal voor het beloop van de ziekte. Door adequaat hierop in te spelen, zal blijken dat een (groot) deel van die patiënten binnen die 48 uur naar huis kan of naar een verzorgende instelling in de eerste lijn. Door de inzet van een specialistisch team is te verwachten dat er sneller geanticipeerd kan worden bij patiënten die een verslechtering in het ziektebeeld laten zien.

Door goede afspraken, multidisciplinaire samenwerking, snellere diagnostiek en sneller de benodigde consulenten aan bed kan de patiënt sneller naar de juiste afdeling of naar huis. Zo wordt de zorg nog beter afgestemd op de patiënt. Met als doel om de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plek te bieden.

Pilot

Het Radboudumc start met de AOA voor de inwendige specialismen (zoals Hematologie, Interne Geneeskunde, Longziekten, Nierziekten, Medische Oncologie en Reumatische ziekten). Radboudumc is voornemens een ziekenhuisbrede AOA in gebruik te nemen als de nieuwbouw klaar is.

Sinds de start op 3 februari 'draait' de AOA zoals verwacht.
 
  • Want to know more about these subjects? Click on the buttons below for more news.

    Nieuws home

More information


Margie Alders

06 82 21 68 78

Related news items


New insight into the effect of hydroxychloroquine undermines its use in corona

11 June 2020

Researchers at Radboud university medical center have discovered an as yet unknown effect of hydroxychloroquine. Raphael Duivenvoorden was interviewed in the program Op1 at NPO1 to elaborate on the findings. It seems unlikely that chloroquine has beneficial effect in corona infections.

read more

Henri Timmers appointed professor of Endocrine Diseases

8 June 2020

Henri Timmers has been appointed professor of Internal Medicine, with a special focus on endocrine diseases, at Radboud University/Radboud university medical center. This appointment became effective on 1 May 2020.

read more

Royal honours for seven Radboud professors

24 April 2020

On Friday 24 April, seven professors from Radboud University and Radboud university medical center received telephone calls from the mayors of their towns informing them that they had been awarded royal honours for their exceptional scientific and social merits.

read more

Study on effect of BCG vaccine on coronavirus infection in the elderly

21 April 2020

Radboud university medical center and UMC Utrecht are working on a joint research project to discover whether the tuberculosis (BCG) vaccine reduces the risk of infection with the coronavirus in people aged 60 or older, or the severity of the symptoms in the event of infection.

read more

Radboudumc researchers publish new insights into COVID-19 Consequences for treatment are now being examined internationally

10 April 2020

Researchers at the Radboud university medical center seem to have found an essential mechanism in the disease process of Covid-19, which has so far been overlooked. If the insight is correct, it probably has important consequences for the treatment of the disease.

read more