17 January 2018

On 1 and 2 November the 12th edition of the Radboud New Frontiers symposium will take place. The second day of the Frontiers symposium, on 2 November 2018, will deal with the complexities and simplicities of network care. This day will be organized for healthcare stakeholders (professionals, policy makers, insurers, patients) as well as healthcare researchers, and will be in Dutch. Registration will open soon. Be there!

About the symposium (in Dutch)
Betere zorg, netwerkzorg?
Minder structuur, betere connecties, meer resultaat voor patiënten?
Na tientallen jaren van specialisatie is de gezondheidszorg steeds effectiever geworden. Sommigen spreken zelfs van ‘precision medicine’ en van ‘super-specialisatie’. Specialisatie heeft echter wel een nadeel: fragmentatie. Het geheel van de zorg en het totaal van de patiënt blijven overzien is hierbij een belangrijke uitdaging. Dit speelt vooral bij multimorbiditeit, als mensen meerdere ziekten tegelijkertijd hebben. De omvang van deze groep stijgt, mede door veroudering. Specialisatie heeft daarnaast als nadeel dat het ten koste gaat van de geografische toegankelijkheid van de zorg: niet ieder ziekenhuis kan excelleren in alle onderdelen van de zorg. De praktijk is dat ziekenhuizen verschillen in hun focus en speerpunten. Patiënten zijn dus niet overal even goed af met hun specifieke gezondheidsprobleem. Reizen loont. Voor patiënten is het van belang dat zorginstellingen en -professionals bereid zijn om naar elkaar te verwijzen als ze verwachten dat patiënten bij de ander beter af zijn. Dit speelt tussen ziekenhuizen, maar ook in toenemende mate tussen eerstelijn en de ziekenhuizen (shared care, anderhalfdelijnszorg).
Deze conferentie gaat over adequate netwerkzorg. Hoe krijg je dat voor elkaar?  Op welke schaal moet het? Wie neemt het voortouw?

Related news items


RIMLS awards call for nominations

19 October 2021 RIMLS awards several prizes to stimulate and honor our (young) researchers. Upcoming awards are Supervisor of the Year, Best Master Thesis, Best Publication, Best Image and more. Send your nominations now before 24 November 2021. read more

Report of the 12th New Frontiers symposium Big data, better healthcare? - 1 November 2018

7 November 2018 Examples from the application of deep learning to image reading in pathology and radiology and the application of network medicine to monitor infectious disease outbreaks or collective mood states using twitter data showed the huge potential of big data approaches for building better healthcare. read more

Report of the 12th New Frontiers symposium Better care, network care? - 2 November 2018

7 November 2018 No easy answers at this symposium last Friday, only challenges that can be overcome if we succeed in 5 things. First and most radically, put patients in the center of healthcare. Second, start with assessing what the local population needs and not what local professionals have to offer. read more

Last chance to register for ENABLE 2018

20 September 2018 The 2nd ENABLE symposium entitled “The promise of future medicine: from research to therapy” will be hosted in Copenhagen, from 7 - 9 November. Don’t miss out, registration closes 30 September. read more

Save the date for Radboud New Frontiers 2018: Big data, better healthcare?

17 January 2018 How is big data influencing healthcare and healthcare research? How will it help us and what are the limitations? The first day of the 12th edition of the Radboud New Frontiers symposium, on 1 November 2018, will give you all the answers (and raises new questions). read more

Register now for RIMLS PhD Retreat

5 January 2018 Tomorrow 2 February is the last chance for the early bird registration for the RIMLS PhD retreat 2018. read more