17 January 2018

On 1 and 2 November the 12th edition of the Radboud New Frontiers symposium will take place. The second day of the Frontiers symposium, on 2 November 2018, will deal with the complexities and simplicities of network care. This day will be organized for healthcare stakeholders (professionals, policy makers, insurers, patients) as well as healthcare researchers, and will be in Dutch. Registration will open soon. Be there!

About the symposium (in Dutch)
Betere zorg, netwerkzorg?
Minder structuur, betere connecties, meer resultaat voor patiënten?
Na tientallen jaren van specialisatie is de gezondheidszorg steeds effectiever geworden. Sommigen spreken zelfs van ‘precision medicine’ en van ‘super-specialisatie’. Specialisatie heeft echter wel een nadeel: fragmentatie. Het geheel van de zorg en het totaal van de patiënt blijven overzien is hierbij een belangrijke uitdaging. Dit speelt vooral bij multimorbiditeit, als mensen meerdere ziekten tegelijkertijd hebben. De omvang van deze groep stijgt, mede door veroudering. Specialisatie heeft daarnaast als nadeel dat het ten koste gaat van de geografische toegankelijkheid van de zorg: niet ieder ziekenhuis kan excelleren in alle onderdelen van de zorg. De praktijk is dat ziekenhuizen verschillen in hun focus en speerpunten. Patiënten zijn dus niet overal even goed af met hun specifieke gezondheidsprobleem. Reizen loont. Voor patiënten is het van belang dat zorginstellingen en -professionals bereid zijn om naar elkaar te verwijzen als ze verwachten dat patiënten bij de ander beter af zijn. Dit speelt tussen ziekenhuizen, maar ook in toenemende mate tussen eerstelijn en de ziekenhuizen (shared care, anderhalfdelijnszorg).
Deze conferentie gaat over adequate netwerkzorg. Hoe krijg je dat voor elkaar?  Op welke schaal moet het? Wie neemt het voortouw?

Related news items


Frank Walboomers 25-years work anniversary at Radboudumc

17 September 2020

Frank Walboomers, associate professor at the research group Regenerative Biomaterials at the Dept. of Dentistry (theme Reconstructive & Regenerative Medicine), celebrated his 25th work anniversary at Radboudumc.

read more

Tjitske Kleefstra appointed endowed professor of Clinical genetics and psychopathology of rare syndromes

17 September 2020

Tjitske Kleefstra has been appointed endowed professor of Clinical genetics and psychopathology of rare syndromes at the department of Neurodevelopmental disorders, with effect from 1 September.

read more

Annette Schenck appointed professor of Translational Genetics

17 September 2020

Annette Schenck has been appointed professor of Translational Genetics at the department of Neurodevelopmental disorders, with effect from 1 August. The chair will bring together fundamental and translational research in the field of brain developmental disorders.

read more

Centuries-old medicine reduces the risk of new cardiovascular disease in heart patients

17 September 2020

Colchicine, an anti-inflammatory drug that has been used for gout for centuries, has been shown to prevent cardiovascular disease in patients who have had a heart attack or are suffering from narrowed coronary arteries. Results of the study are published in the New England Journal of Medicine.

read more

Radboudumc does large-scale research on systemic sclerosis

10 September 2020

In rare diseases, such as systemic sclerosis, it’s often difficult to conduct large-scale research. Rheumatologist Madelon Vonk has managed to follow enough patients with systemic sclerosis for years. The results of her research have been published in BMJ Annal of the Rheumatic Diseases.

read more