17 January 2018

On 1 and 2 November the 12th edition of the Radboud New Frontiers symposium will take place. The second day of the Frontiers symposium, on 2 November 2018, will deal with the complexities and simplicities of network care. This day will be organized for healthcare stakeholders (professionals, policy makers, insurers, patients) as well as healthcare researchers, and will be in Dutch. Registration will open soon. Be there!

About the symposium (in Dutch)
Betere zorg, netwerkzorg?
Minder structuur, betere connecties, meer resultaat voor patiënten?
Na tientallen jaren van specialisatie is de gezondheidszorg steeds effectiever geworden. Sommigen spreken zelfs van ‘precision medicine’ en van ‘super-specialisatie’. Specialisatie heeft echter wel een nadeel: fragmentatie. Het geheel van de zorg en het totaal van de patiënt blijven overzien is hierbij een belangrijke uitdaging. Dit speelt vooral bij multimorbiditeit, als mensen meerdere ziekten tegelijkertijd hebben. De omvang van deze groep stijgt, mede door veroudering. Specialisatie heeft daarnaast als nadeel dat het ten koste gaat van de geografische toegankelijkheid van de zorg: niet ieder ziekenhuis kan excelleren in alle onderdelen van de zorg. De praktijk is dat ziekenhuizen verschillen in hun focus en speerpunten. Patiënten zijn dus niet overal even goed af met hun specifieke gezondheidsprobleem. Reizen loont. Voor patiënten is het van belang dat zorginstellingen en -professionals bereid zijn om naar elkaar te verwijzen als ze verwachten dat patiënten bij de ander beter af zijn. Dit speelt tussen ziekenhuizen, maar ook in toenemende mate tussen eerstelijn en de ziekenhuizen (shared care, anderhalfdelijnszorg).
Deze conferentie gaat over adequate netwerkzorg. Hoe krijg je dat voor elkaar?  Op welke schaal moet het? Wie neemt het voortouw?

Related news items


KWF Roadshow 11 November 2019

10 October 2019

In which way(s) can KWF provide optimal support to oncological research and care? How can we maximize impact on our investments? These questions are pivotal in Ambition 2030: the vision that KWF developed in close cooperation with stakeholders in the oncological field.

read more

A personal touch of Frank Wagener

10 October 2019

In order to promote interaction amongst colleagues within RIMLS, we have a ‘personal touch’ series setting employees in the spotlight. A light-hearted manner to learn about the colleagues you know and those you don’t. This week: Frank Wagener.

read more

More than 3000 visitors at Open Day RIHS

10 October 2019

On Sunday 6 October RIHS organized an Open Day in the Weekend of Science (“Weekend van de Wetenschap”) with special guest and television presenter Klaas van Kruistum. More than 3000 visitors became a health scientist for one day and discovered how special healthcare research is.

read more

Dorine Swinkels collaborates with winners of the Nobel Prize in Physiology or Medicine

9 October 2019

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019 was awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.

read more

Scaling up nanotherapy

7 October 2019

Scaling up and translating nanotherapy from pre-clinical work in small animal models to a clinical application is not trivial. Raphael Duivenvoorden, theme Renal disorders, and colleagues, published their results on translating a new nanoimmunotherapy in the journal Science Translational Medicine.

read more

A personal touch of Lise Ripken

3 October 2019

In order to promote interaction amongst colleagues within RIMLS, we have a ‘personal touch’ series setting employees in the spotlight. A light-hearted manner to learn about the colleagues you know and those you don’t. This week: Lise Ripken.

read more