Research group leaders


Anne-Marie van Cappellen van Walsum

assistant professor beeldvorming anatomie

send an email

Baziel van Engelen

hoogleraar/neuroloog


Sander Geurts

revalidatie arts/afdelingshoofd


Dirk Lefeber

hoogleraar
hoogleraar


Nicol Voermans

neuroloog