Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in hun laatste levensfase zitten. Er kan nog veel worden gedaan om deze periode van leven zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat doen wij?

We helpen u en uw omgeving met vragen over bijvoorbeeld lichamelijke klachten, zorgmogelijkheden en levensvragen.

Lees meer

Wat doen wij?

Consultatieteam

Ons consultatieteam Ondersteunende en Palliatieve zorg bestaat uit verpleegkundig specialisten, internisten, anesthesisten, pijnverpleegkundigen, psychologen en medewerkers spirituele zorg. We helpen u en uw omgeving met vragen over bijvoorbeeld lichamelijke klachten, zorgmogelijkheden en levensvragen. Denk bijvoorbeeld aan:
 • Behandeling van klachten zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie of buikvocht.
 • Ondersteuning bij psychosociale zorgen en problemen.
 • Ondersteuning bij levensvragen en spirituele vragen.
 • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het wel of niet doorgaan met behandelingen en het maken van een wilsverklaring.
 • Informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuis, het hospice of andere instellingen.
 • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven en bij rouw en verdriet.
 • Begeleiding voor partner en/of kinderen.

Contact

Afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde
Secretariaat Palliatieve Geneeskunde

(024) 366 81 21

neem contact op

Afspraak

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Bij het eerste bezoek heeft u een afspraak met een verpleegkundige en een arts. Wij hebben dagelijks een spreekuur. Als u in het ziekenhuis verblijft kan de consulent u op de afdeling bezoeken.

Palliatieve behandeling


Polikliniek

Op aanvraag van de behandelend specialist of de huisarts wordt er voor u een afspraak gemaakt op onze polikliniek Palliatieve Zorg.

Lees meer

Polikliniek

Op aanvraag van de behandelend specialist of de huisarts wordt er voor u een afspraak gemaakt op onze polikliniek Palliatieve Zorg.
Tijdens de afspraak komen de volgende punten aan de orde:
 • klachten,
 • mogelijkheden van ondersteuning in de zorg, 
 • psychologische factoren zoals angst of depressie
 • zingevingsvragen,
 • mogelijke scenario’s voor de (nabije) toekomst.

Dagbehandeling

Voor ondersteunende palliatieve maatregelen of het behandelen van symptomen komt u op onze dagbehandeling.

lees meer

Dagbehandeling

Voor ondersteundende palliatieve maatregelen of het behandelen van symptomen komt u op onze dagbehandeling.

Voorbeelden van behandelingen zijn:
 • een bloedtransfusie,
 • een infuus om het calciumgehalte in het bloed te verlagen,
 • behandeling van te veel vocht in de buikholte.
De dagbehandeling Palliatieve Zorg is te vinden op route 504. 

Opname

Als uw klachten zo ernstig zijn dat deze niet thuis of poliklinisch kunnen worden behandeld dan is het mogelijk om voor u een opname te realiseren.

Lees meer

Opname

Als uw klachten zo ernstig zijn dat deze niet thuis of poliklinisch kunnen worden behandeld dan is het mogelijk dat we u opnemen. Reden voor opname kan zijn: 
 • ernstige pijnklachten,
 • andere ernstige klachten zoals misselijkheid, overgeven en benauwdheid.

Opnameduur

Het streven is om de duur van de opname in het ziekenhuis zo kort mogelijk te laten zijn. Hierbij houden we rekening met: 
 • de behandeling van uw lichamelijke klachten,
 • de thuiszorgsituatie,
 • de behandeling van eventuele gevoelens van angst of somberheid, 
 • uw behoefte aan beantwoording van vragen rond zingeving.

Onze mensen


Advies en ondersteuning

Wij geven advies en ondersteunen (verpleeg)huisartsen en collega's in het Radboudumc met vragen over palliatieve zorg.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Wij geven advies en ondersteunen (verpleeg)huisartsen en collega's in het Radboudumc met vragen over palliatieve zorg. Denk hierbij aan:
 • Verlichting van pijn en andere lichamelijke klachten.
 • Begeleiding van psychosociale problemen of zingevingsvragen.
 • Voorbereiding op te verwachten problemen in de nabije toekomst.
 • Zorgmogelijkheden buiten het ziekenhuis.
 • Besluitvorming rond het levenseinde.
 • Nazorg aan de naasten.
 • Beleidskeuzes en te volgen strategieën in medische interventies en palliatieve zorg.
 • Voorkomen of verminderen van bijwerkingen bij medicijngebruik.
Bij voorkeur verwijzen wij patiënten door naar onze polikliniek. Dagelijks is er een spreekuur door een gespecialiseerde verpleegkundige en/of arts. Op de verpleegafdelingen kan het team in consult worden gevraagd.

Stage

Benieuwd wat we doen binnen het pijnbehandelcentrum en de palliatieve zorg? Leer ons kennen in een stage.

 • Werk je nog niet bij het Radboudumc en wil je stage lopen op onze afdeling? lees meer


  Externe stage

  Acute pijn service

  Kennismaken met taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden in de kliniek van een pijnconsulent van de Acute Pijn Service.

  Beschrijving stage
  Meelopen met een pijnconsulent van de Acute Pijn Service op de dagelijkse ronde in de kliniek, gedurende een ochtend van 8.00-13.00 uur. Hiervoor vragen wij een vergoeding van € 200,-.

  Chronische pijnpoli

  Kennismaken met taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een pijnconsulent op de chronische pijnpolikliniek.

  Beschrijving stage
  Meelopen met een pijnconsulent op de chronische pijnpolikliniek tijdens de multidisciplinaire carousselpoli en bespreking. Hiervoor vragen wij een vergoeding van € 100,-.

  Palliatief Consultteam Radboudumc

  Kennismaken met taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden in de kliniek van een medewerker van het Palliatief Consultteam.

  Beschrijving stage
  Meelopen met een medewerker van het Palliatief Consultteam op de dagelijkse ronde in de kliniek, gedurende een ochtend van 8.00-13.00 uur. Hiervoor vragen wij een vergoeding van € 200,-.

  Aanmelden

  Wil je stage bij ons komen lopen? Vul dan het stageformulier in.

 • Interne, korte klinische stage

  Acute pijn service

  Kennismaken met taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden in de kliniek van een pijnconsulent van de Acute Pijn Service.

  Beschrijving stage
  Meekijken met een pijnconsulent van de Acute Pijn Service op de dagelijkse ronde in de kliniek, gedurende een ochtend van 8.00-13.00 uur.

  Chronische pijnpoli

  Meekijken met  taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een pijnconsulent op de chronische pijnpolikliniek.

  Beschrijving stage
  Meekijken met een pijnconsulent op de chronische pijnpolikliniek tijdens de multidisciplinaire carrouselpoli en bespreking.

  Palliatief Consultteam Radboudumc

  Kennismaken met taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden in de kliniek van een medewerker van het Palliatief Consultteam.

  Beschrijving stage
  Meekijken met een zorgprofessional van het Palliatief Consultteam op de dagelijkse ronde in de kliniek, gedurende een ochtend van 8.00-13.00 uur.  

  Aanmelden

  Wil je stage bij ons lopen? Vul dan het stageformulier in.

 • Interne, langere stage

  Werkt u bij het Radboudumc en bent u geïnteresseerd in een langer durende stage op onze afdeling? Afhankelijk van de doelen van de stage of scholing kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden. Geef uw wensen door via de mail: PostbusAnesOnderzoek@anes.umcn.nl, dan nemen wij contact met u op.

 • Stageformulier

  Wil je stage bij ons komen lopen? Vul dan het formulier in. Alle aanvragen worden individueel beoordeeld.
 • Snel naar