Ondersteunende zorg en Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Er kan nog veel worden gedaan om deze periode van leven zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat wij doen

We helpen u en uw omgeving met vragen over bijvoorbeeld lichamelijke klachten, psychosociale problemen, zorgmogelijkheden en levensvragen.

Lees meer

Wat wij doen

Consultatieteam

Ons consultatieteam Ondersteunende en Palliatieve zorg bestaat uit verpleegkundig specialisten, internisten, anesthesisten, pijnverpleegkundigen, psychologen en medewerkers spirituele zorg. We helpen u en uw omgeving met vragen over bijvoorbeeld lichamelijke klachten, zorgmogelijkheden en levensvragen. Denk bijvoorbeeld aan:
 • Behandeling van klachten zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie of buikvocht.
 • Ondersteuning bij psychosociale zorgen en problemen.
 • Ondersteuning bij levensvragen en spirituele vragen.
 • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het doorgaan met of afzien van behandelingen en het maken van een wilsverklaring (advance care planning).
 • Informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuis, het hospice of andere instellingen.
 • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven en bij rouw en verdriet.
 • Begeleiding voor partner en/of kinderen.

Contact

Afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde
Secretariaat Palliatieve Geneeskunde

(024) 366 81 21
contact

Advies en ondersteuning

Wij geven advies en ondersteunen huisartsen, specialisten en verpleegkundigen in het Radboudumc met vragen over palliatieve zorg.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Wij geven advies en ondersteunen huisartsen, specialisten en verpleegkundigen in het Radboudumc met vragen over palliatieve zorg. Denk hierbij aan:
 • Verlichting van pijn en andere lichamelijke klachten.
 • Begeleiding van psychosociale problemen of zingevingsvragen.
 • Voorbereiding op te verwachten problemen in de nabije toekomst.
 • Zorgmogelijkheden buiten het ziekenhuis.
 • Besluitvorming rond het levenseinde.
 • Nazorg aan de naasten.
 • Beleidskeuzes en te volgen strategie├źn in medische interventies en palliatieve zorg.
 • Voorkomen of verminderen van bijwerkingen bij medicijngebruik.

Afspraak

De vraag om ondersteuning kan uitgaan van uw huisarts, de specialist of van u zelf. U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

lees meer

Afspraak

De vraag om ondersteuning kan uitgaan van uw huisarts, de specialist of van u zelf. U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Bij het eerste bezoek heeft u een afspraak met een verpleegkundige en een arts. Wij hebben dagelijks een spreekuur. Als u in het ziekenhuis verblijft kan de consulent u op de afdeling bezoeken.

Palliatieve behandeling


Polikliniek

Op aanvraag van de behandelend specialist of de huisarts wordt er voor u een afspraak gemaakt op onze polikliniek Palliatieve Zorg.

Lees meer

Polikliniek

Op aanvraag van de behandelend specialist of de huisarts wordt er voor u een afspraak gemaakt op onze polikliniek Palliatieve Zorg.
Tijdens de afspraak komen de volgende punten aan de orde:
 • lichamelijke klachten,
 • mogelijkheden van ondersteuning in de zorg thuis, 
 • psychische factoren, zoals angst of verdriet
 • zingevingsvragen,
 • mogelijke scenario’s voor de (nabije) toekomst.

Dagbehandeling

Voor ondersteunende palliatieve maatregelen of het behandelen van symptomen komt u op onze dagbehandeling.

lees meer

Dagbehandeling

Voor ondersteunende palliatieve maatregelen of het behandelen van symptomen komt u op onze dagbehandeling.

Voorbeelden van behandelingen zijn:
 • een bloedtransfusie,
 • een infuus om het calciumgehalte in het bloed te verlagen,
 • behandeling van te veel vocht in de buikholte.

Opname

Als uw klachten zo ernstig zijn dat deze niet thuis of poliklinisch kunnen worden behandeld dan is het mogelijk dat we u opnemen.

Lees meer

Opname

Als uw klachten zo ernstig zijn dat deze niet thuis of poliklinisch kunnen worden behandeld dan is het mogelijk dat we u opnemen. Reden voor opname kan zijn: 
 • ernstige pijnklachten,
 • andere ernstige klachten zoals misselijkheid, benauwdheid en ileusklachten.

Opnameduur

Het streven is om de duur van de opname in het ziekenhuis zo kort mogelijk te laten zijn. Hierbij houden we rekening met: 
 • de behandeling van uw lichamelijke klachten,
 • de thuissituatie en zorgmogelijkheden

 

De laatste levensfase


Kenmerken van de stervensfase

Aan het einde van het leven vinden lichamelijke en geestelijke veranderingen plaats die wijzen op het naderend sterven. Niet alle veranderingen zien we bij iedere stervende en ook de volgorde waarin ze verschijnen verschilt van persoon tot persoon: ieder mens en ieder sterfbed is uniek.

lees meer

Zorg en beslissingen rondom de laatste levensfase

In de laatste fase van uw leven komt u voor allerlei vragen en vaak ingrijpende beslissingen te staan. Het is belangrijk om over deze zaken goed na te denken en deze te bespreken.

lees meer

Het verlies van een dierbare

Op deze pagina beschrijven we enkele gevoelens die mensen kunnen hebben als zij een dierbare hebben verloren.

lees meer

Onze mensen


Stage

Benieuwd wat we doen binnen het pijnbehandelcentrum en de palliatieve zorg? Leer ons kennen in een stage.

 • Werk je nog niet bij het Radboudumc en wil je stage lopen op onze afdeling?

  lees meer


  Externe stage

  Acute pijn service

  Kennismaken met taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden in de kliniek van een pijnconsulent van de Acute Pijn Service.

  Beschrijving stage
  Meelopen met een pijnconsulent van de Acute Pijn Service op de dagelijkse ronde in de kliniek, gedurende een ochtend van 8.00-13.00 uur. Hiervoor vragen wij een vergoeding van € 200,-.

  Chronische pijnpoli

  Kennismaken met taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een pijnconsulent op de chronische pijnpolikliniek.

  Beschrijving stage
  Meelopen met een pijnconsulent op de chronische pijnpolikliniek tijdens de multidisciplinaire carousselpoli en bespreking. Hiervoor vragen wij een vergoeding van € 100,-.

  Palliatief Consultteam Radboudumc

  Kennismaken met taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden in de kliniek van een medewerker van het Palliatief Consultteam.

  Beschrijving stage
  Meelopen met een medewerker van het Palliatief Consultteam op de dagelijkse ronde in de kliniek, gedurende een ochtend van 8.00-13.00 uur. Hiervoor vragen wij een vergoeding van € 200,-.

  Aanmelden

  Wil je stage bij ons komen lopen? Vul dan het stageformulier in.

 • Interne, korte klinische stage

  Acute pijn service

  Kennismaken met taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden in de kliniek van een pijnconsulent van de Acute Pijn Service.

  Beschrijving stage
  Meekijken met een pijnconsulent van de Acute Pijn Service op de dagelijkse ronde in de kliniek, gedurende een ochtend van 8.00-13.00 uur.

  Chronische pijnpoli

  Meekijken met  taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een pijnconsulent op de chronische pijnpolikliniek.

  Beschrijving stage
  Meekijken met een pijnconsulent op de chronische pijnpolikliniek tijdens de multidisciplinaire carrouselpoli en bespreking.

  Palliatief Consultteam Radboudumc

  Kennismaken met taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden in de kliniek van een medewerker van het Palliatief Consultteam.

  Beschrijving stage
  Meekijken met een zorgprofessional van het Palliatief Consultteam op de dagelijkse ronde in de kliniek, gedurende een ochtend van 8.00-13.00 uur.  

  Aanmelden

  Wil je stage bij ons lopen? Vul dan het stageformulier in.

 • Interne, langere stage

  Werkt u bij het Radboudumc en bent u ge├»nteresseerd in een langer durende stage op onze afdeling? Afhankelijk van de doelen van de stage of scholing kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden. Geef uw wensen door via de mail: PostbusAnesOnderzoek@anes.umcn.nl, dan nemen wij contact met u op.

 • Stageformulier

  Wil je stage bij ons komen lopen? Vul dan het formulier in. Alle aanvragen worden individueel beoordeeld.