Over privacy

Het Radboudumc respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. We streven er naar om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen.

Functionaris voor gegevens­bescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het Radboudumc over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan.

lees meer

Functionaris voor gegevens­bescherming

Binnen het Radboudumc is een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het Radboudumc over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. Met vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dit zijn gegevens die naar u herleidbaar zijn, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van het Radboudumc via e-mail:
gegevensbescherming@radboudumc.nl 

Of per post:
Radboudumc, t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
huispostnummer 624
Postbus 9101
6500 HB 
Nijmegen

Privacy statement

In het Radboudumc hechten we veel waarde aan uw privacy. Wat dit precies inhoudt leest u hieronder.

 • Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, dat is iets waar wij voor staan. lees meer


  Voor patiënten

  Zodra u in het Radboudumc komt en u wordt ingeschreven als patiënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan rechtmatige ontvangers en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld gaan we uw medische gegevens verwerken in uw patiëntendossier. Wij verwerken uw gegevens op basis van een behandelingsovereenkomst, wettelijke plicht of een andere overeenkomst.

  Wat en waarom?

  Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, dat is iets waar wij voor staan. Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om u de beste behandeling te geven. Uw medische gegevens, zoals wat u de arts vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan, hebben we daarvoor nodig. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt. We verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen, voor kwaliteitsdoeleinden en de bedrijfsvoering. We bewaren uw gegevens minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling. Omdat het Radboudumc een academisch ziekenhuis is, bewaren we bepaalde gegevens uit uw medische dossier, de zogenaamde ‘kerndocumenten’, 115 jaar, gerekend vanaf uw geboorte. Dit is conform de termijn in de Archiefwet. Bij de kerndocumenten horen onder andere de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek en het eerste hulp verslag. Wordt u behandeld in het kader van de wet BOPZ, dan bewaren we uw gegevens maximaal vijf jaar. Als er geen reden is om de gegevens nog langer te bewaren dan worden ze verwijderd.
  We zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken hebben een geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. In een aantal gevallen hebben wij een wettelijke plicht om gegevens te delen met anderen, denk hierbij aan uw zorgverzekeraar en de inspectie gezondheidszorg en jeugd.

  Wetenschappelijk onderzoek

  In bepaalde gevallen mogen we gegevens zonder uw toestemming gebruiken voor onderzoek. We gebruiken uw gegevens of restmateriaal die we al hebben verkregen in het kader van uw reguliere ziekenhuisbezoek en behandeling voor onderzoek. Als u dit gebruik van uw gegevens niet wilt, kunt u daar bezwaar tegen maken bij uw zorgverlener. In alle andere gevallen vragen we uw toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Elders op onze site vindt u meer informatie over het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal en wetenschappelijk onderzoek.

  Gegevens inzien

  U mag uw persoonsgegevens en uw volledige patiëntendossier bij ons inzien. Veel gegevens kunt u zelf inzien via ons digitale patiëntenportaal mijnRadboud. Mocht dit niet voldoende zijn dan kunt u dat aan uw arts vragen. Uw arts mag dit niet weigeren. De arts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid.
  U mag ook om een kopie vragen van uw dossier. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het hoofd van de afdeling waar u wordt behandeld. U kunt ook een brief sturen naar het Radboudumc, Secretariaat Raad van Bestuur, huispostnummer 630, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. Wilt u kopieën ontvangen van uw röntgenfoto dien uw verzoek dan in bij Radiologie, huispostnummer 667, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

  Gegevens wijzigen of aanvullen

  U mag uw gegevens indien deze onjuist zijn laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een fout hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Ook mag u uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u uw gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven bij één van uw behandelaars. Als u iets wilt toevoegen aan het dossier kunt u dat aangeven bij uw arts. Uw arts zal er voor zorgen dat uw zienswijze of de second opinion aan uw dossier wordt toegevoegd.

  Gegevens vernietigen

  U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen bij het Radboudumc, Secretariaat Raad van Bestuur, huispostnummer 630, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. In principe geven wij gehoor aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Hiervan is sprake wanneer bewaring van belang is voor een derden of als er sprake is van een wettelijke plicht. Wij moeten kunnen motiveren waarom wij uw dossier of delen daarvan niet mogen vernietigen.

  Klachten

  Heeft u klachten op de manier waarop het Radboudumc met uw gegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen bij het Radboudumc. Op deze pagina vindt u meer informatie over het indienen van een klacht. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

 • Voor kinderen

  Als je ziek bent en je komt daarvoor in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, zullen we er alles aan doen om je weer beter te maken. Om dit goed te kunnen doen schrijven we op hoe je heet, waar je woont, hoe oud je bent en meer van die dingen. Dan weten we wie je bent en kunnen we je niet door elkaar halen met iemand anders. Verder gaan we ook opschrijven hoe je je voelt en over wat de uitslagen van onderzoeken ons vertellen over je ziekte. Alle gegevens zetten we in je dossier. We zullen goed op al je gegevens passen en ze alleen geven aan de mensen die voor je zorgen.

  Ben je jonger dan 12 jaar?

  Dan mogen je ouders in je dossier kijken wat we over je hebben opgeschreven. Als er iets in staat dat niet klopt, bijvoorbeeld je adres omdat je verhuisd bent, mogen je ouders ons vragen dit aan te passen. We bewaren je dossier minimaal 15 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens zijn we verplicht  115 jaar te bewaren, maar je ouders mogen ons vragen jouw gegevens te verwijderen. De dokter kijkt dan wel altijd of het voor jouw behandeling nodig is om deze gegevens toch te bewaren.

  Ben je tussen de 12 en de 16 jaar?

  Dan mag je zelf aan de dokter vragen of je in je eigen dossier mag kijken. Je ouders hebben recht op informatie op het moment dat van ze wordt verwacht mee te beslissen over jouw behandeling. We zullen je dossier minimaal 15 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens zijn we verplicht 115 jaar te bewaren.

  Ben je ouder dan 16 jaar?

  Dan mag je zelf in je dossier kijken. Alleen als jij hiervoor toestemming geeft, dan mogen je ouders gegevens over jou ontvangen. Je mag zelf vragen of we bepaalde gegevens willen veranderen in het geval we bijvoorbeeld een verkeerd adres van je hebben opgeschreven. Je mag ook vragen of we je gegevens willen vernietigen. Dit mogen je ouders niet. Als je vraagt om het vernietigen van je gegevens zal de dokter altijd kijken of dat wel kan. Soms kan dit niet, omdat we verplicht zijn jouw gegevens te bewaren. De dokter zal je dan vertellen waarom wij dit zo doen. Normaal gesproken zullen we je dossier minimaal 15 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens bewaren we 115 jaar, gerekend vanaf het moment dat je bent geboren.

 • Van uw kind

  Zodra uw kind bij ons in het Radboudumc komt en uw kind wordt ingeschreven als patiënt gaan we zijn of haar persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we de gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan rechtmatige ontvangers en, na een hele tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer uw kind door ons wordt behandeld gaan we zijn/haar medische gegevens verwerken in het patiëntendossier. Wij verwerken de gegevens van uw kind op basis van een behandelingsovereenkomst, wettelijke plicht of een andere overeenkomst.

  Wat en waarom?

  De persoonsgegevens van uw kind hebben we nodig om hem of haar zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, dat is iets waar wij voor staan. Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om uw kind de beste behandeling te geven. De medische gegevens van uw kind, zoals wat u en/of uw kind de arts vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan, hebben we daarvoor nodig. Behalve de medische gegevens van uw kind hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals de naam van uw kind, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om uw kind te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we uw kind niet verwarren met een andere patiënt. Wij verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben om uw kind goede zorg te verlenen, voor kwaliteitsdoeleinden en de bedrijfsvoering. We bewaren de gegevens minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling, gerekend vanaf de 18e verjaardag. Bepaalde gegevens van het medische dossier, de zogenaamde ‘kerndocumenten’,  bewaren we 115 jaar, gerekend vanaf de geboorte van uw kind. Dit is conform de termijn in de Archiefwet. Bij de kerndocumenten horen onder andere de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek en het eerste hulp verslag. Wordt u behandeld in het kader van de wet BOPZ, dan bewaren we uw gegevens maximaal vijf jaar. Als er geen reden is om de gegevens nog langer te bewaren dan worden ze verwijderd.
  We zien het als onze taak om de gegevens van uw kind zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van ons dagelijks werk. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij de behandeling van uw kind zijn betrokken hebben een geheimhoudingsplicht en zullen zijn of haar gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om deze gegevens met anderen te delen, dan vragen wij u en/of uw kind om toestemming. In een aantal gevallen hebben wij een wettelijke plicht om gegevens te delen met anderen, denk hierbij aan uw zorgverzekeraar en de inspectie gezondheidszorg en jeugd.

  Rechten van uw kind zijn afhankelijk van de leeftijd

  Afhankelijk van de leeftijd van uw kind mag u zelf de beslissingen nemen, neemt u de beslissingen samen met uw kind of mag uw kind alleen beslissingen nemen.
  • Is uw kind jonger dan 12 jaar?
  Dan heeft u als ouders of als wettelijk vertegenwoordigers de bevoegdheid beslissingen over uw kind te nemen en zijn/haar rechten uit te oefenen: het recht om de gegevens in te zien en om een kopie op te vragen, het recht om de gegevens te wijzigen of aan te vullen en het recht om de gegevens te laten vernietigen.
  • Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar?
  Dan mag uw kind meebeslissen en in het geval er toestemming wordt gevraagd, zal er toestemming worden gevraagd aan uw kind én aan u (dubbele toestemming). Ook mag uw kind zelf vragen of hij of zij in het eigen dossier mag kijken. Als vertegenwoordiger mag u in het dossier kijken. Alleen als het kind ook instemt mogen gegevens op uw verzoek gewijzigd of vernietigd worden.
  • Is uw kind ouder dan 16 jaar?
  Dan mag uw kind zelf beslissingen nemen en wel of geen toestemming geven als toestemming wordt gevraagd. Ook mag uw kind zelf in het dossier kijken en vragen of de gegevens gewijzigd of vernietigd mogen worden. Als ouder mag u dit niet. Het is alleen mogelijk om in het dossier van uw kind te kunnen kijken, als uw kind u daarvoor machtigt. Dat kan uw kind doen door een getekend verzoek in te dienen waarin staat dat u als ouders toestemming heeft om het dossier in te zien.

  Wetenschappelijk onderzoek

  In bepaalde gevallen mogen we de gegevens zonder u of uw kinds toestemming gebruiken voor onderzoek. We gebruiken gegevens of restmateriaal van uw kind die we al hebben verkregen in het kader van uw reguliere ziekenhuisbezoek en behandeling voor onderzoek. Als u of uw kind dit gebruik van gegevens niet wilt, kan daar bezwaar tegen maken bij de zorgverlener van uw kind. In alle andere gevallen vragen we u en/of uw kind om toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Elders op onze site vindt u meer informatie over het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal en wetenschappelijk onderzoek.

  Gegevens inzien

  Onderstaande informatie is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De rechten van uw kind verschillen per leeftijd. Als u wilt weten wat de rechten van uw kind zijn, kijk dan onder het kopje ‘Van uw kind’.

  U en/of uw kind mag de persoonsgegevens en het volledige patiëntendossier bij ons inzien. Veel gegevens kunt u zelf inzien via ons digitale patiëntenportaal mijnRadboud. Mocht dit niet voldoende zijn dan kunt u dat aan uw arts vragen. De arts mag dit niet weigeren. De arts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid.
  U en/of uw kind mag ook om een kopie vragen van het dossier. Dit kan één van u schriftelijk aanvragen bij het hoofd van de afdeling waar uw kind wordt behandeld. Één van u kan ook een brief sturen naar het Radboudumc, Secretariaat Raad van Bestuur, huispostnummer 630, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. Wilt u en/of uw kind kopieën ontvangen van de röntgenfoto dien dan een verzoek in bij Radiologie, huispostnummer 667, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

  Gegevens wijzigen of aanvullen

  Onderstaande informatie is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De rechten van uw kind verschillen per leeftijd. Als u wilt weten wat de rechten van uw kind zijn, kijk dan onder het kopje ‘Van uw kind’.

  U en/of uw kind mag de gegevens indien deze onjuist zijn laten wijzigen. Bijvoorbeeld als uw kind is verhuisd en het adres bij ons niet meer klopt. Of als we een fout hebben gemaakt in de geboortedatum van uw kind of zijn of haar naam verkeerd is geschreven. Ook mag u en/of uw kind een eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u en/of uw kind de gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven bij één van uw behandelaars van uw kind. Als u en/of uw kind iets wilt toevoegen aan het dossier kunt u dat aangeven bij uw arts. Uw arts zal er voor zorgen dat uw zienswijze of de second opinion aan uw dossier wordt toegevoegd.

  Gegevens vernietigen

  Onderstaande informatie is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De rechten van uw kind verschillen per leeftijd. Als u wilt weten wat de rechten van uw kind zijn, kijk dan onder het kopje ‘Van uw kind’.

  U en/of uw kind mag vragen om het vernietigen van het dossier. U en/of uw kind mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U en/of uw kind kan het verzoek om het dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen bij het Radboudumc, Secretariaat Raad van Bestuur, huispostnummer 630, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. In principe geven wij gehoor aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Hiervan is sprake wanneer bewaring van belang is voor een derden of als er sprake is van een wettelijke plicht. Wij moeten aan u en/of uw kind kunnen motiveren waarom wij het dossier of delen daarvan niet mogen vernietigen.

  Klachten

  Heeft u klachten op de manier waarop het Radboudumc met uw gegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen bij het Radboudumc. Op deze pagina vindt u meer informatie over het indienen van een klacht. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

 • Voor contactpersonen en vertegenwoordigers

  Als u een contactpersoon of wettelijke vertegenwoordiger van een patiënt van het Radboudumc wordt, dan verwerken na uw toestemming een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Dit gebeurt alleen als dit nodig is om contact met u te kunnen opnemen. Dit is het geval als u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger wordt van een patiënt van ons. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is.

  Als contactpersoon of wettelijke vertegenwoordiger heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van uw verwerken. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken en kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, aanvullen of vernietigen. Een verzoek tot inzage, het intrekken van uw toestemming of het wijzigen, aanvullen of vernietigen van persoonsgegevens kunt u indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming.

 • Voor cursisten en studenten

  Wanneer u een opleiding volgt bij het Radboudumc verzamelen wij persoonsgegevens van u, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere student of cursist. Daarnaast houden wij uw studieresultaten bij. Deze gegevens worden goed beschermd en beveiligd en zijn alleen toegankelijk voor personen die daarvoor bevoegd zijn. Als er geen reden is om de gegevens nog langer te bewaren dan worden ze verwijderd.
  Als cursist of student heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van uw verwerken. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken en kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, aanvullen of vernietigen. Een verzoek tot inzage, het intrekken van uw toestemming of het wijzigen, aanvullen of vernietigen van persoonsgegevens kunt u indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming.


 • Voor bezoekers van de Radboudumc-website

  Als u de Radboudumc-website bezoekt verwerken we een aantal persoonsgegevens van u. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u uw gegevens achterlaat bij het invullen van een webformulier. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Meer informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website vindt u bij ons Cookiebeleid.

  Als bezoeker van de Radboudumc-website heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken en kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, aanvullen of vernietigen. Een verzoek tot inzage, het intrekken van uw toestemming of het wijzigen, aanvullen of vernietigen van persoonsgegevens kunt u indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming.

 • Voor social media gebruikers

  Het Radboudumc is op verschillende social media te vinden, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Wanneer u ons volgt hebben we enkel toegang tot uw openbare profielgegevens. Als social media gebruiker heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van uw verwerken. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken en kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, aanvullen of vernietigen. Een verzoek tot inzage, het intrekken van uw toestemming of het wijzigen, aanvullen of vernietigen van persoonsgegevens kunt u indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming.


 • Voor sollicitanten

  Het Radboudumc hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met gegevens van sollicitanten. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of wanneer we dit anders met elkaar afspreken. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door het Radboudumc en worden opgenomen in onze database. Wanneer de sollicitatieprocedure niet leidt tot een dienstverband bij het Radboudumc, worden uw gegevens één jaar na de (meest recente) sollicitatieprocedure geanonimiseerd. Uiteraard bent u vrij om uw gegevens in te zien, aan te vullen of eerder te laten anonimiseren. Dit kan via jobs@radboudumc.nl.
   
  Het Radboudumc heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) waar u terecht kunt met al uw vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. De FG is te bereiken via e-mail: gegevensbescherming@radboudumc.nl of per post. Het postadres is:
  Radboudumc, Functionaris voor Gegevensbescherming, huispostnummer 624. Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
   

Social media

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van het Radboudumc vindt. U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u in het Radboudumc heeft gemaakt op social media zetten.

lees meer

Social media

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van het Radboudumc vindt. U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u in het Radboudumc heeft gemaakt op social media zetten. Hiervoor moet u altijd toestemming vragen aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen. Wees u bewust van het karakter van social media. Alles wat u op internet plaatst is (en blijft) vindbaar. Plaats niets op social media dat u, andere patiënten of medewerkers van het Radboudumc kan schaden.

Foto's, films en geluidsopnamen

Wilt u in het ziekenhuis filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Vraag dan altijd vooraf toestemming aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt. Vertel er ook bij wat u met de foto, film of geluidsopname wilt doen.

lees meer

Foto's, films en geluidsopnamen

Wilt u in het ziekenhuis filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Houd dan rekening met de privacy van anderen. U moet altijd vooraf toestemming vragen aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt.
Vertel er ook bij wat u wilt doen met de foto, film of geluidsopname. Externe publicatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van onze afdeling Communicatie. Als iemand toestemming weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto’s of opnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto’s of opnames maken.

Wilt u een geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener? Dan kan dat. Lees meer over het opnemen van een gesprek met uw zorgverlener.

Beveiligingscamera's

Het Radboudumc heeft beveiligingscamera's in het kader van de veiligheid. Op bordjes wordt aangegeven waar deze camera's zich bevinden. Opnamen worden heel kort bewaard, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden dat onderzocht moet worden.

Foto's en film voor uw behandeling

Soms maakt een zorgverlener in het kader van uw behandeling foto’s of filmopnamen. Deze opnamen worden bewaard in uw dossier.

lees meer

Foto's en film voor uw behandeling

Soms maakt een zorgverlener in het kader van uw behandeling foto’s of filmopnamen. Deze opnamen worden bewaard in uw dossier. In het kader van de behandeling vraagt de zorgverlener hiervoor uw toestemming. Heeft u bezwaar tegen het maken van foto- of filmopnamen, dan kunt u dit aangeven.

Als we de foto’s of -of filmopname(n) voor onderwijs -of kwaliteitsdoeleinden willen gebruiken, moeten wij u vooraf apart om toestemming vragen en uitleggen waarvoor we ze gebruiken en hoe lang we ze bewaren. U beslist zelf of u dit wilt en kunt uw toestemming altijd weer intrekken.
 

Gegevens in uw dossier wijzigen, aanvullen of vernietigen

Vindt u dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift? Dan kunt u de behandelend zorgverlener vragen deze te corrigeren.

lees meer

Gegevens in uw dossier wijzigen, aanvullen of vernietigen

Vindt u dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift? Dan kunt u de behandelend zorgverlener vragen deze te corrigeren. Ook kunt u verzoeken om (een deel van) uw gegevens te vernietigen. We vragen u om een verklaring te ondertekenen. Bij vernietiging worden uw verzoek en verklaring bewaard in het (verder lege) dossier. Een zorgverlener hoeft niet akkoord te gaan met een verzoek  om vernietiging als een ander belang heeft bij het bewaren van een dossier. Of als een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Als uw zorgverlener niet ingaat op uw verzoek om vernietiging, dan moet hij of zij hierover uitleg geven.

Ook kunt u uw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring. Uw zorgverlener voegt deze verklaring dan toe aan het dossier. Een verzoek om vernietiging of aanvulling kunt u sturen naar de Raad van Bestuur of naar uw behandelend arts.

Bewaartermijn van het dossier

Een dossier bewaren we niet langer dan nodig. De algemene bewaartermijn van het medisch dossier is 15 jaar na het laatste contact tussen ziekenhuis en patiënt.

lees meer

Bewaartermijn van het dossier

Een dossier bewaren we niet langer dan nodig. De algemene bewaartermijn van het medisch dossier is 15 jaar na het laatste contact tussen ziekenhuis en patiënt. Soms is deze termijn langer, bijvoorbeeld bij langlopende of terugkerende behandelingen.

Voor bepaalde gegevens hanteert het Radboudumc de bewaartermijn van de archiefwet. Documenten zoals het operatieverslag en uw ontslagbrief moeten 115 jaar bewaard worden.

Voor de gegevens van onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten geldt een minimale bewaartermijn van 5 jaar na ontslag uit een psychiatrische instelling. Voor de behandeling van vrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten geldt de algemene bewaartermijn.

U kunt de zorgverlener vragen om uw gegevens langer te bewaren dan de wettelijke termijnen. Dat kan belangrijk zijn bij erfelijke aandoeningen of bij juridische procedures.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Radboudumc kunt u zich wenden tot de afdeling Klachtenbemiddeling van het Radboudumc, de functionaris gegevensbescherming van het Radboudumc of de Autoriteit Persoonsgegevens.

lees meer

Gebruik van persoonsgegevens


Uw zorgverleners

Alle zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn mogen uw dossier inzien als dit nodig is voor uw behandeling.

lees meer

Uw zorgverleners

Alle zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn mogen uw dossier inzien als dit nodig is voor uw behandeling. Voor planning en ondersteuning van het zorgtraject mogen ook andere medewerkers (bijvoorbeeld administratief medewerkers) met uw gegevens werken. Zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die voor hun functie nodig zijn. We hoeven daarvoor geen toestemming aan u te vragen. Het Radboudumc gebruikt uw gegevens binnen het Radboudumc ook voor ondersteuning van de patiëntenzorg, statistieken en ondersteuning van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld de financiële administratie).

Het Radboudumc is verplicht de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren. Daarvoor hebben we een groot aantal kwaliteitssystemen. We gebruiken uw gegevens voor deze kwaliteitssystemen. Dat doen we zoveel mogelijk anoniem (zonder uw naam te gebruiken).

Als u een klacht indient, stemt u ermee in dat de klachtenbemiddelaars en/of de leden van de klachtencommissie uw dossier inzien. Wilt u dit niet? Vermeld dit dan duidelijk bij het indienen van uw klacht. De klachtenbemiddelaar en de leden van de klachtencommissie hebben bij de afhandeling van klachten een geheimhoudingsplicht.

Gebruik van uw medische gegevens en lichaams­materiaal

In sommige gevallen kunnen we uw medische gegevens of lichaamsmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs.

lees meer

Landelijke registraties

Er bestaan veel (landelijke) registraties waarin (onderzoeks)gegevens en patiëntenervaringen worden vastgelegd.

lees meer

Landelijke registraties

Er bestaan veel (landelijke) registraties waarin (onderzoeks)gegevens en patiëntenervaringen worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen waarvan de privacywetgeving niet valt onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). In dat geval vraagt het Radboudumc de ontvangers om zich te houden aan relevante internationale afspraken en/of heeft het Radboudumc specifieke bepalingen in een overeenkomst opgenomen. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming: gegevensbescherming@radboudumc.nl.

Doeleinden persoons­gegevens

Uw persoonsgegevens worden binnen het Radboudumc verwerkt en gedeeld.

lees meer

Doeleinden persoons­gegevens

Uw persoonsgegevens worden binnen het Radboudumc verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • uitvoeren diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten en de gegevensuitwisseling met verwijzers, huisartsen en andere zorgverleners
 • de beheersmatige afhandeling van patiëntenzorg (bijvoorbeeld facturering)
 • wetenschappelijk onderzoek
 • onderwijs en (vervolg)opleiding
 • afleggen van verantwoording
 • voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering
Het Radboudumc verstrekt uw persoonsgegevens op basis van de behandelingsovereenkomst die u met het Radboudumc heeft, op basis van uw toestemming, op basis van wettelijke verplichting of op basis van een gerechtvaardigd belang (kwaliteitsbewaking- en verbetering).

Het Radboudumc verstrekt uw persoonsgegevens in het kader van bovenstaande doelen aan:
 • andere zorgverleners of zorginstellingen betrokken bij uw behandeling
 • overheidsinstanties (zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
 • indicatiestellingsorganen
 • zorgverzekeraars
 • landelijke registraties (zoals PALGA, NKR, Hartregistratie, etc.)
 • overige ontvangers op basis van uw toestemming
 • Snel naar