Centrum voor Oncologie Samen tegen kanker!

De diagnose kanker of het bericht dat uw kanker is teruggekomen, heeft grote impact op uw dagelijks leven en kan veel reacties en gevoelens oproepen, zowel bij u als bij uw naasten. Hoe gaat u daarmee om?

lees meer

Onze organisatie Ketenzorg

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie biedt optimale innovatieve zorg, afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Onze patiënt staat altijd centraal. Hiertoe werken onze zorgverleners samen in ketens: ketenzorg.

lees meer

Contact

Centrum voor Oncologie
over bestuur & organisatie, géén patiëntenzorg

(024) 365 57 51
contact

Voor verwijzers

Wilt u uw patiënt voor (snel)diagnostiek of consult bij ons aanmelden? Maak dan gebruik van onze online aanmeldformulieren.

patiënt aanmelden

Onderwijs

  • Ben je benieuwd hoe het is om als oncologieverpleegkundige in het Radboudumc te werken?

    lees meer


Radboudumc Expertise­centrum Late Effecten na Kanker

Late Effecten na Kanker is een centrum voor langetermijneffecten van kankerbehandelingen.

lees meer

In de media Immunotherapie kan prima thuis

26 augustus 2019

Lees meer in Medisch Contact.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Radboud Report Oncologie

Radboud Report Oncologie is een uitgave van het Radboudumc Centrum voor Oncologie. Het magazine is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar professie te maken heeft met kanker, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom als lezer.

lees meer

Ons onderzoek

Binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines en achtergronden samen om de biologie van tumoren te ontrafelen en verbeteringen te ontdekken voor diagnostische, therapeutische en ondersteunende zorg aan patiënten met kanker.

over ons onderzoek

Ons onderzoek

Binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines en achtergronden samen om de biologie van tumoren te ontrafelen en verbeteringen te ontdekken voor diagnostische, therapeutische en ondersteunende zorg aan patiënten met kanker. Het oncologische onderzoek van het Radboudumc is ondergebracht in vijf thema's: Meer informatie over de thema's en het wetenschappelijk onderzoek in het Radboudumc leest u op de Research-pagina's.
 

Project CONtext: Samen Beslissen in de oncologie

Project CONtext is een nieuwe werkwijze om Samen Beslissen over behandelopties bij kanker in de spreekkamer te verbeteren.

lees meer

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Wilt u een geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener? Dat kan. Lees enkele tips waar u aan kunt denken bij het maken van een geluidsopname.

lees meer

Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Tijdens een gesprek in het ziekenhuis krijgt u vaak veel informatie te verwerken. Soms kan het dan ook fijn zijn om het gesprek met uw zorgverlener op te nemen en thuis rustig terug te luisteren. Bijvoorbeeld als u keuzes moet maken over uw behandeling of als u het lastig vindt om zich te concentreren.

Geef bij uw zorgverlener aan dat u het gesprek graag wilt opnemen. Samen kunt u afspraken maken over de opname en het gebruik ervan.

Tips

  • Open communiceren

Maak uw wens voor het maken van een geluidsopname altijd aan uw zorgverlener kenbaar. Hij of zij zal hieraan meewerken.

  • Wat wordt er opgenomen

Spreek met uw zorgverlener af wat er precies opgenomen wordt. Is het nuttig om het hele gesprek op te nemen, een deel van het gesprek of alleen een samenvatting aan het einde van het gesprek?

  • Proefopname

Het kan verstandig zijn om een korte proefopname te maken, om zo te checken of iedereen goed te verstaan is. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

  • Opslaan

Sla de geluidsopname op een veilige en logische plek op. Bij voorkeur op een vaste computer. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bestanden op te slaan in mijnRadboud.

  • Gebruik

U mag de opname alleen gebruiken binnen uw privékring. Het is zonder toestemming van uw zorgverlener niet toegestaan om de opname openbaar te maken en (online) te delen met een groter publiek, bijvoorbeeld via sociale media.

Heeft u vragen over het maken van een geluidsopname? Neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum via voorlichting@radboudumc.nl
 

Wilt u meedoen aan een klein onderzoekje?

Willemijn Engberts is masterstudent aan de Radboud Universiteit en doet een kleinschalig onderzoek naar het effect van geluidsopnames in de spreekkamer. Heeft u binnenkort een afspraak met uw zorgverlener (in of buiten het Radboudumc) en wilt u na het gesprek online enkele vragen van Willemijn beantwoorden, dan is zij hier erg mee geholpen! U ontvangt de vragen gewoon via de mail.
Wilt u meedoen? Stuur dan een mailtje naar w.engberts@student.ru.nl. Het is fijn als u dan direct aangeeft of u van plan bent het gesprek met uw zorgverlener op te nemen of niet (als u geen voorkeur heeft dan zal Willemijn u vragen om wel/geen geluidsopname te maken). Na uw aanmelding ontvangt u van Willemijn een mail met algemene informatie over het onderzoek, tips en eventueel een instructie voor het maken van de opname. U hoeft zelf verder niets meer te doen, u ontvangt na uw afspraak automatisch de vragenlijst op de mail. Deelname is compleet anoniem.

Onze mensen

Het Centrum voor Oncologie wordt gecoördineerd door een dagelijks bestuur