Over het Radboudumc


Waar staan we voor? De strategie van het Radboudumc

Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten.

lees meer

Strategiefilm


Bereikbaarheid Radboudumc

Het Radboudumc heeft meerdere ingangen met verschillende adressen. Bekijk de informatie over bereikbaarheid, parkeren en fietsenstallingen.

lees meer

Werken bij het Radboudumc

Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Wil jij samen met ons het verschil maken?

lees meer

Pers

Voor interviewaanvragen en het maken van foto’s, radio- en tv-opnames, neemt u contact op met een van de persvoorlichters.

persvoorlichters

Organisatie

Het Radboudumc biedt patiënten topklinische en topreferente zorg. Ook hebben we een belangrijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde.

lees meer

Innovatie

Het Radboudumc wil een toonaangevende rol spelen bij de ontwikkeling van de gezondheidszorg van de toekomst.

lees meer

Duurzaamheid

Wij gaan voor een duurzame gezondheidszorg: toekomstbestendige zorg, waarbij we rekening houden met ecologische, sociale en economische aspecten. Bij alles wat we doen.

lees meer

Samenwerken in netwerken

Door nauw samen te werken verbeteren wij de gezondheid van de bevolking en vergroten we onze impact op de gezondheidszorg van de toekomst. Daarom willen we toe naar een universitair medisch netwerk.

lees meer

Kwaliteit en veiligheid

Binnen het Radboudumc meten en verbeteren we voortdurend de kwaliteit van onze zorg en hoe u deze ervaart. We willen dat uw ervaring met onze zorg zo goed en zo veilig mogelijk is.

lees meer

Kunst

Kunst kan duiden, troosten, en ogen openen. Dat draagt bij aan het welbevinden van onze patiënten, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. Daarom vindt u verspreid over het hele Radboudumc hedendaagse beeldende kunst.

lees meer


Geschiedenis van het Radboudumc

De geschiedenis van het Radboudumc gaat terug tot 1905. Dan ontstaat de Radboud Stichting, die zich sterkt maakt voor de oprichting van een katholieke universiteit in Nederland. Dat wordt werkelijkheid in in 1923. De Katholieke Universiteit Nijmegen start met drie faculteiten: godgeleerdheid, letteren en rechten. De medische faculteit komt daar in 1951 bij. 

Het ziekenhuis

De Radboud Stichting opent in 1956 het academisch ziekenhuis in Nijmegen: het Sint Radboud Ziekenhuis. Hier kunnen de studenten van de medische faculteit praktijkonderwijs volgen. In 1999 verandert het ziekenhuis in een geheel nieuwe organisatie: het Universitair Medisch Centrum St Radboud, kortweg het UMC St Radboud. Ook kiest de universiteit een nieuwe naam: Radboud Universiteit Nijmegen. De banden tussen ziekenhuis en universiteit blijven echter hecht. In 2013 verandert het UMC St Radboud de naam in Radboudumc of voluit: Radboud universitair medisch centrum. 


Goede doelen

Een aantal goede doelen helpt ons om onze ambitie te verwezenlijken. Helpt u mee?

lees meer


Jaardocumenten

Hier vindt u de meest recente jaardocumenten van het Radboudumc.


Radbode personeels­magazine

Radbode is het personeelsblad van het Radboudumc. Het magazine verschijnt 9 keer per jaar en telt 24 pagina’s. Radbode biedt achtergronden en ontwikkelingen bij het Radboudumc, brengt relevante informatie en meningen, gaat discussies niet uit de weg en biedt persoonlijke verhalen. Over zowel patiëntenzorg, onderwijs & opleiding, onderzoek en ondersteunende diensten. Radbode heeft een oplage van circa 12.000 exemplaren. Medewerkers en gepensioneerden ontvangen het blad op het huisadres.

Recente nummers

Adverteren in Radbode

Radbode heeft twee pagina’s met advertenties. Deze adverteerders hebben een interessant bereik van 11.000 medewerkers plus hun huisgenoten. Bureau Van Vliet te Zandvoort verzorgt de acquisitie van advertenties. Geïnteresseerd?

Telefoonnummer: (023) 571 47 45
E-mailadres: Zandvoort@bureauvanvliet.com    
inloggen