mijnRadboud uw persoonlijke patiëntendossier

mijnRadboud is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Hiermee kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

Wat is mijnRadboud?

Met mijnRadboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving uw persoonlijke medisch dossier raadplegen. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf een vervolgafspraak maken of uitslagen van onderzoeken inzien. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of smartphone.

lees meer

Wat is mijnRadboud?

Met mijnRadboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving een deel van uw persoonlijke medisch dossier raadplegen. Op elk moment en via elke computer, tablet of smartphone. In mijnRadboud kunt u:
 • medische vragen stellen aan uw behandelteam,
 • een of meerdere foto’s ter verduidelijking meesturen met uw medische vraag
 • afspraken inzien, wijzigen of afzeggen,
 • vervolgafspraken maken (de eerste afspraak kunt u niet maken via mijnRadboud),
 • uw afspraak voorbereiden, 
 • uitslagen zien van laboratoriumonderzoek (vanaf 2003), inclusief uitslagen van andere ziekenhuizen en instellingen wanneer dit laboratoriumonderzoek bij het Radboudumc is uitgevoerd,
 • uitslagen zien van weefselonderzoek (vanaf 1999),
 • een overzicht zien van de medicatie die u gebruikt,
 • brieven lezen die verzonden zijn door behandelaars van het Radboudumc, bijvoorbeeld aan uw huisarts (vanaf 28 oktober 2013),
 • in sommige gevallen vragenlijsten invullen en zelf medische gegevens bijhouden,
 • algemene vragen stellen aan het voorlichtingscentrum, zoals over het gebruik van mijnRadboud.

Let op: activatiecode 10 dagen geldig

De activatiecode voor mijnRadboud is 10 dagen geldig. Dit betekent dat u na ontvangst van de code 10 dagen de tijd heeft om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken voor mijnRadboud. Daarna verloopt uw toegang en moet u zich opnieuw aanmelden bij de inschrijfbalie van het Radboudumc.

lees meer

Let op: activatiecode 10 dagen geldig

De activatiecode voor mijnRadboud is 10 dagen geldig. Dit betekent dat u na ontvangst van de code 10 dagen de tijd heeft om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken voor mijnRadboud. Daarna verloopt uw toegang en moet u zich opnieuw aanmelden bij de inschrijfbalie van het Radboudumc. Wanneer u eenmaal heeft ingelogd is uw toegang onbeperkt geldig.

Hoe activeer ik mijnRadboud?

Met de activatiecode kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Daarmee activeert u mijnRadboud. Volg daarvoor onderstaande stappen of bekijk het instructiefilmpje.

lees meer

Hoe activeer ik mijnRadboud?

Vooraf

U kunt een account aanmaken zodra een medewerker van de centrale inschrijfbalie of van de polikliniek u heeft aangemeld voor mijnRadboud. Nadat u bent aangemeld heeft u 30 dagen de tijd om in te loggen in mijnRadboud. Daarna verloopt uw account.

Hoe activeer ik mijnRadboud?

U heeft van het Radboudumc een brief met een activatiecode ontvangen. Met de activatiecode kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Daarmee activeert u mijnRadboud. Volg daarvoor onderstaande stappen of bekijk het instructiefilmpje.

Stap 1

Ga naar www.radboudumc.nl/mijnradboud en klik op ‘Inloggen’.

Stap 2

Klik op ‘Nu aanmelden’ onder het kopje ‘Nieuwe gebruiker’.

Stap 3

Vul uw activatiecode in. U vindt deze code in de brief die u heeft gekregen van het Radboudumc. De code bestaat uit 15 cijfers.

Stap 4

Vul daarna uw geboortedatum (dd/mm/jjjj)  in en klik op ‘Volgende’.

Stap 5

Vul de code in die u via sms hebt ontvangen op uw mobiele telefoon. Klik op ‘Volgende’

Stap 6

Maak een Gebruikersnaam aan. Dit wordt uw gebruikersnaam voor mijnRadboud. U kunt uw gebruikersnaam hierna niet meer wijzigen.

Stap 7

Maak een wachtwoord aan.

Stap 8

Vul een beveiligingsvraag en antwoord in. Klik op ‘Opslaan’.

Stap 9

Vul uw e-mailadres in. U ontvangt op dit e-mailadres een bericht wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is in mijnRadboud.

Stap 10

Klik op ‘Log in’. U kunt nu de Algemene voorwaarden lezen. Klik op ‘Accepteren’ als u hiermee akkoord gaat.

U kunt nu gebruik maken van mijnRadboud.

 


Gebruikersraad mijnRadboud

In 2017 is de gebruikersraad mijnRadboud gestart. Deze nieuwe raad adviseert het Radboudumc gevraagd en ongevraagd over het gebruik van mijnRadboud en over de ontwikkeling en invoering van nieuwe functionaliteiten.

lees meer

Gebruikersraad mijnRadboud

In 2017 is de gebruikersraad mijnRadboud gestart. Deze nieuwe raad adviseert het Radboudumc gevraagd en ongevraagd over het gebruik van mijnRadboud en over de ontwikkeling en invoering van nieuwe functionaliteiten. De gebruikersraad bestaat uit 8 tot 10 patiënten die mijnRadboud gebruiken.

 

Wat doet de gebruikersraad mijnRadboud?

 • De gebruikersraad komt vier keer per jaar bij elkaar.
 • Deelnemers zijn lid voor een periode van 2 tot 4 jaar.
 • Zij laten zich voeden door signalen van patiënten, patiëntenorganisaties, familieleden, bezoekers en medewerkers.
 • De leden adviseren de stuurgroep gevraagd en ongevraagd over het gebruik van mijnRadboud en de ontwikkeling en invoering van nieuwe functionaliteiten.

Voor wie is mijnRadboud toegankelijk?

mijnRadboud is voor veel patiënten beschikbaar.

lees meer

Voor wie is mijnRadboud toegankelijk?

MijnRadboud is toegankelijk voor:
 • patiënten vanaf 12 jaar,
 • ouders van kinderen jonger dan 12,
 • ouders van langdurig wilsonbekwame kinderen tussen de 12 en 18 jaar,
 • mentoren/curatoren van wilsonbekwame patiënten ouder dan 18 jaar.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Om u aan te melden is het nodig dat u persoonlijk langskomt bij de balie van de polikliniek waar u onder behandeling bent, of bij de centrale inschrijfbalie.

lees meer

Hoe kan ik mij aanmelden?

Om u aan te melden is het nodig dat u persoonlijk langskomt bij de balie van de polikliniek waar u onder behandeling bent, of bij de centrale inschrijfbalie. Deze vindt u bij de hoofdingang (route 509) en bij ingang oost (route 940). U heeft het volgende nodig: 
 • uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
 • uw mobiele telefoonnummer
Nadat u zich heeft gelegitimeerd, ontvangt u bij de balie een brief met een activatiecode. Met deze code kunt u uw aanmelding bij mijnRadboud zelf thuis afronden. In de brief wordt stap voor stap uitgelegd wat u moet doen. U kunt ook het instructiefilmpje op de website bekijken. 

Let op: uw aanmelding voor mijnRadboud is pas afgerond als u heeft ingelogd in mijnRadboud. Doe dit binnen 30 dagen, anders verloopt uw toegang en moet u zich opnieuw aanmelden. Wanneer u eenmaal heeft ingelogd, is uw toegang onbeperkt geldig.

Toegang tot het dossier van kinderen tot 12 jaar

Ouders of verzorgers van kinderen tot 12 jaar kunnen toegang krijgen tot het dossier van hun kind. Om de privacy en veiligheid te borgen zijn we daarbij extra zorgvuldig. We vragen u om bij aanmelding het volgende mee te nemen:

 • uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart),
 • het identificatiebewijs van uw kind. Is uw kind pas geboren en heeft het nog geen identificatiebewijs? Kaart dit dan aan bij uw arts. De arts mailt dan een verklaring naar de centrale inschrijfbalie,
 • uw mobiele telefoonnummer.

Daarnaast vragen we u om een toestemmingsformulier mee te nemen. Als u wilt kunt u dit formulier thuis al invullen:

Toegang tot het dossier van langdurig wilsonbekwame patiënten 

Wettelijke vertegenwoordigers van langdurig wilsonbekwame patiënten kunnen toegang krijgen tot het dossier van hun kind of cliënt. Om de privacy en veiligheid te borgen zijn we daarbij extra zorgvuldig. We vragen u om bij aanmelding het volgende mee te nemen:

 • uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart),
 • het identificatiebewijs van uw kind of cliënt,
 • indien van toepassing een verklaring van de arts als uw kind langdurig wilsonbekwaam en tussen de 12 en 18 jaar oud is,
 • indien van toepassing een verklaring van de rechtbank die aangeeft dat u de mentor of curator bent van een patiënt ouder dan 18 jaar,
 • uw mobiele telefoonnummer.

Daarnaast vragen we u om een toestemmingsformulier in te vullen. Als u wilt kunt u dit formulier thuis al invullen:

Veilige inlogmethode voor mijnRadboud

Om uw gegevens goed te beschermen, werkt mijnRadboud met een extra controle per sms. Geef daarom het mobiele nummer door waarop u deze sms wilt ontvangen. Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevuld, ontvangt u per sms een code die u moet invoeren. De sms-functie is een extra controle om uw identiteit vast te stellen. Zo weten we dat we ook echt met u te maken hebben.


Vragenlijst invullen via mijnRadboud

Soms vragen we u om ter voorbereiding op uw afspraak enkele vragenlijsten in te vullen, ook als u nog geen toegang heeft tot mijnRadboud.

lees meer

Vragenlijst invullen via mijnRadboud

Soms vragen we u om ter voorbereiding op uw afspraak enkele vragenlijsten in te vullen, ook als u nog geen toegang heeft tot mijnRadboud. Meld u dan aan als nieuwe gebruiker. Met de activatiecode die u van het Radboudumc heeft ontvangen, kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. U krijgt dan toegang tot een beperkt aantal onderdelen van mijnRadboud. U ontvangt daarvoor geen code via sms.


Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Bijvoorbeeld over aanmelden of over in- en uitloggen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het voorlichtingscentrum bij de hoofdingang.

lees meer
inloggen