Uw opname

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Op deze pagina vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag. 

Vóór uw opname

Een opname is voor de meeste mensen niet alledaags. Een aantal zaken kunt u al voorbereiden.

lees meer

Vóór uw opname

Het is verstandig om van tevoren al te werken aan een goede conditie, zodat u sneller herstelt.

Afspraak maken

U krijgt op tijd een brief van het Radboudumc met daarin:
 • de opnamedatum
 • de verpleegafdeling waar u zich moet melden
 • de tijd waarop u zich moet melden
Kunt u niet komen op de geplande dag en tijd? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan ons. We maken dan met u een nieuwe afspraak.

Het komt helaas voor dat uw opname niet doorgaat. Bijvoorbeeld door een spoedopname. Wij plannen dan zo snel mogelijk met u een nieuwe datum voor uw opname.

Inpakken

Sommige zaken zijn verstandig om mee te nemen naar het ziekenhuis. Denk aan:
 • verzekeringsbewijs en een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
 • een actuele lijst van uw medicijnen (deze heeft uw apotheek)
 • uw medicijnen
 • uw afsprakenkaart of –brief
 • schone kleding, pyjama, ochtendjas, pantoffels, ondergoed
 • makkelijke schoenen en gemakkelijk zittende kleding zodat u zoveel mogelijk in beweging kunt blijven op de afdeling
 • toiletartikelen
 • bril/lenzen
 • dieetlijst en/of allergie-informatie
 • uw mobiele telefoon, inclusief oplader

Waardevolle spullen kunt u beter thuis laten.

Vragen

Heeft u vooraf vragen over uw opname? Stel ze aan uw arts of verpleegkundige. U kunt met hen ook bespreken als u de opname spannend vindt. Wanneer u vertelt over uw zorgen of angsten, kunnen zij er wat mee doen.

Thuiskomst alvast voorbereiden

Verwacht u na uw opname hulp of zorg thuis nodig te hebben? Probeer dit al vóór uw opname te regelen. Bespreek het met uw verpleegkundige of huisarts en vraag bijvoorbeeld aan uw naasten om hulp.

De opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich bij de balie van de verpleegafdeling. Wat kunt u verder verwachten?

lees meer

De opnamedag

Naar het Radboudumc

Op uw opnamedag gaat u naar het Radboudumc. Eventueel kunt u bij de ingang een rolstoel lenen of met de golfkar meerijden naar de verpleegafdeling.

Naar de verpleegafdeling

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de verpleegafdeling. Hier controleren we eerst uw gegevens. Daarna krijgt u van een verpleegkundige uitleg over uw opname, de afdeling, voorzieningen en zaken als etenstijden en bezoektijden.

Naar uw kamer

De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling en brengt u naar uw kamer. Hier kunt u uw spullen opbergen. De verpleegkundige doet een identificatiebandje om uw pols. Daar staat onder andere uw naam en een streepjescode op. Zo weten we zeker wie u bent en kunnen we uw gegevens controleren, bijvoorbeeld voor het toedienen van bloed en medicijnen.

Op de kamer

We hebben één- tot vijfpersoonskamers. Op de meeste afdelingen liggen vrouwen en mannen bij elkaar op een kamer. Heeft u hier bezwaar tegen? Meld het dan aan de verpleegkundige. Als het kan houden we daar rekening mee. Welke kamer u krijgt, hangt af van uw situatie, wensen en het aantal bedden dat op dat moment beschikbaar is. Er is altijd een kleine bergruimte voor uw persoonlijke eigendommen aanwezig. Ook vindt u binnen handbereik van het bed een knop om de verpleegkundige te waarschuwen.

Tijdens uw opname

Veel dingen zijn anders dan thuis tijdens uw opname. Om een indruk te geven, hebben we de belangrijkste zaken op een rij gezet.

lees meer

Ontslag

Het is niet altijd vooraf vast te stellen wanneer u weer naar huis kunt. Dit gaat in overleg met uw arts of verpleegkundige. Zij bespreken ook met u of u thuis nog extra verzorging of aanvullende behandeling nodig heeft. En wie dit kan doen.

lees meer

Ontslag

Het is niet altijd vooraf vast te stellen wanneer u weer naar huis kunt. Dit gaat in overleg met uw arts of verpleegkundige. Zij bespreken ook met u of u thuis nog extra verzorging of aanvullende behandeling nodig heeft. En wie dit kan doen.

Informeren van huisarts of verwijzer

Het ziekenhuis informeert uw huisarts (of andere verwijzer) over uw vertrek. Hij of zij krijgt ook bericht als u bent opgenomen in het Radboudumc.

Medicijnen

Het Radboudumc is verplicht om bij uw ontslag uw actuele medicatiegegevens door te geven aan uw apotheek en eventuele andere zorgverleners (zoals uw verpleeghuis of de thuiszorg). Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven. U kunt bij de Radboud Apotheek de medicatie meenemen die u bij uw ontslag voorgeschreven krijgt. Deze kan bezorgd worden op uw verpleegafdeling of bij u thuis. Uiteraard kunt u de medicatie ook bij uw eigen apotheek bestellen.

Na uw opname Transferpunt Zorg

Soms heeft u na uw polikliniekbezoek of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Het Transferpunt Zorg van het Radboudumc regelt na ziekenhuisopname of polibezoek de thuiszorg, hulpmiddelen en/of een verblijf in een hospice, verpleeg- of verzorgingshuis.

lees meer

Na uw opname Transferpunt Zorg

Soms heeft u na uw polikliniekbezoek of ziekenhuisopname nog zorg nodig. Het Transferpunt Zorg van het Radboudumc regelt na ziekenhuisopname of polibezoek de thuiszorg, hulpmiddelen en/of een verblijf in een hospice, verpleeg- of verzorgingshuis. Daarbij maken zij gebruik van hun uitgebreide netwerk met professionele thuiszorgorganisaties en zorginstellingen buiten het Radboudumc. Via uw arts en/of verpleegkundige wordt afgestemd wat u nodig heeft.

Wat kunt u zelf regelen?

 • Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en kunt u aanvragen via het WMO-loket van uw gemeente.
 • Hulpmiddelen: kleine hulpmiddelen kunt u huren of kopen via een thuiszorgwinkel, grotere hulpmiddelen worden aangevraagd door het ziekenhuis.
 • Maaltijdvoorziening kunt u regelen via een maaltijdvoorziening als ‘TafeltjeDekje’. Informatie over de mogelijkheden, aanbieders en de kosten vindt u bij het WMO-loket van uw gemeente of Stichting Welzijn Ouderen.
 • Personenalarm: Met een personenalarm voor thuis (personenalarmering) kunt u in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Uw zorgverzekeraar kan u informeren of dit voor u vergoed wordt. U kunt het WMO-loket van uw gemeente of de Stichting Welzijn Ouderen benaderen als u een personenalarm wilt aanschaffen.

Wat regelt het Radboudumc?

U kunt nazorg aanvragen bij het Transferpunt Zorg. De afdelingsverpleegkundige overlegt met u of u nazorg nodig hebt en meldt u zonodig aan bij het Transferpunt Zorg.

Soms blijft de medisch specialist ook na uw ontslag uit het ziekenhuis verantwoordelijk voor het beleid van uw behandeling. In zo’n geval komt u in aanmerking voor zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze ZVW-zorg wordt altijd door het Transferpunt Zorg geregeld.

Voorkeur zorg aangeven

Voor een aantal zaken kunt u uw voorkeur aangeven:
 • Voor één thuiszorgorganisatie.
 • Voor verblijf en overbrugging: als u na uw ziekenhuisopname in aanmerking komt voor een verpleeghuisopname kunt u aangeven welk ‘huis’ uw voorkeur heeft. Als er niet direct plek is in dit verpleeghuis, kunt u aangeven welke instelling uw voorkeur heeft tijdens een overbruggingsperiode.

Vragen?

Voor vragen over nazorg tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u terecht bij de verpleegkundigen van uw afdeling of polikliniek.

Meer informatie

Lees de informatiefolder 'Zorg na uw ziekenhuisopname'

Mantelzorg

Als familie of andere naaste van de patiënt bent u een onmisbare partner in zorg.

lees meer

Rechten en plichten

Uw belangrijkste rechten en plichten als patiënt zijn vastgelegd in wetten, onder andere in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

lees meer
inloggen