Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis. Bijvoorbeeld hoe u zich voor kunt bereiden en wat uw rechten en plichten zijn. Maar ook praktische informatie zoals hoe u hier kunt komen en waar u kunt parkeren. 


Meenemen naar uw afspraak

 • verwijsbrief
 • identiteitsbewijs
 • verzekeringsbewijs
 • actueel overzicht medicijnen

Print belangrijke afspraak­informatie

Alle informatie rustig nalezen? Print de belangrijkste informatie die u moet weten voor uw eerste afspraak.

download de printversie

Kom op tijd naar uw afspraak

Voorafgaand aan uw afspraak controleren wij uw gegevens bij de Check-in balie. Zorg dat u voor uw eerste bezoek 40 minuten van tevoren aanwezig bent en voor een herhaalbezoek 20 minuten van tevoren.


Inchecken voor uw afspraak

Voordat u in gesprek gaat met uw zorgverlener willen we graag uw gegevens op orde hebben en uw medicijnen controleren.

lees meer

Tips voor het gesprek samen beslissen

Wanneer u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor een beslissing te staan. Een operatie of medicijnen? U kunt de mogelijkheden met uw arts bespreken.

lees meer

Tips voor het gesprek samen beslissen

Wanneer u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor een beslissing te staan. Een operatie, medicijnen, of toch liever nog even wachten? Doorbehandelen of stoppen? Meerdere opties zijn mogelijk, maar wat past het beste bij u?

Om tot een besluit te komen, kunt u samen met uw arts de mogelijkheden bespreken. Veel mensen vinden het daarnaast  fijn om iemand die met u meeluistert en –denkt mee te nemen naar de afspraak. Door aandacht te hebben voor de voor- en nadelen van een behandeling, kunt u samen met uw arts een weloverwogen besluit nemen over welke aanpak het beste bij u past.

 3 goede vragen

De volgende drie vragen zijn een handig hulpmiddel:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?

Betere zorg begint bij een goed gesprek

Betere zorg begint bij een goed gesprek. Het Radboudumc wil rekening houden met uw wensen en voorkeuren. U kent uzelf het beste en u heeft meer invloed op uw behandeling en verzorging dan u misschien denkt. Het is daarom belangrijk dat u aangeeft hoe u zich voelt en wat uw ervaringen zijn. Maar ook wat uw voorkeur heeft en hoe u in het leven staat, zijn belangrijke elementen die kunnen helpen bij uw beslissing. Geef  deze daarom ook aan. U mag van ons verwachten dat uw arts medische kennis en ervaring heeft en kan inschatten of bepaalde risico’s voor u gelden. Uw arts helpt u daarnaast de mogelijkheden en uw voorkeuren helder te krijgen. Zo heeft u allebei uw  eigen rol.

Campagne Samen beslissen

De campagne Samen beslissen van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie van Medisch Specialisten sluit aan bij onze visie over samen beslissen. Hierbij maken we de zorg voor de patiënt steeds  persoonsgerichter. 

Informatie over samen beslissen leest u op


mijnRadboud uw persoonlijk patiëntendossier

MijnRadboud is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Hiermee kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien. U kunt bij de inschrijfbalie of bij uw polikliniek terecht als u gebruik wilt maken van mijnRadboud.

lees meer

Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in uw patiëntendossier ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. We plannen zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met u in.

inloggen mijnRadboud

Afspraak­herinnering per SMS

2 dagen voor uw afspraak in het Radboudumc ontvangt u een herinnerings-SMS. Wilt u geen SMS-bericht ontvangen als herinnering aan uw afspraak, geef het dan door bij een van onze inschrijfbalies.

inschrijfbalies

FaceTalk vanuit thuis praten met uw arts

Het Radboudumc biedt u de mogelijkheid uw afspraak digitaal te laten plaatsvinden, als dit past binnen de zorg die u nodig heeft.

lees meer

Wachttijden

U wilt een afspraak maken voor een bezoek aan een polikliniek, een behandeling of een onderzoek. Dan duurt het vaak even voordat u terecht kunt. Het Radboudumc informeert u graag over de actuele wachttijden.

lees meer

Uw eerste afspraak


Verwijsbrief

Is dit uw eerste afspraak? Dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of behandelend arts. Dit geldt ook voor een second opinion. Als u doorverwezen bent, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.

lees meer

Verwijsbrief

Is dit uw eerste afspraak? Dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of behandelend arts. Dit geldt ook voor een second opinion. Als u doorverwezen bent, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Goed om te weten

 • Een verwijzing is maximaal 1 jaar geldig. Soms korter. Als dat zo is, staat dit op uw verwijsbrief. 
 • Heeft u een herhaalconsult? Dan heeft u geen verwijzing nodig. Ook niet als dit langer is dan een jaar geleden.
 • Wanneer uw behandeling in het ziekenhuis is afgerond, verwijst de specialist u terug naar uw huisarts.

Inschrijven als patiënt

Heeft u een eerste afspraak in ons ziekenhuis? Kom dan 40 minuten voor uw afspraak naar het Radboudumc en schrijf u eerst in als patiënt bij een van onze inschrijfbalies.

lees meer

Kosten van zorg

Komt u voor een onderzoek of behandeling naar het Radboudumc? Dan is het belangrijk om in uw polisvoorwaarden te kijken of de kosten van uw behandeling worden vergoed.

lees meer

Praktische informatie


Bereikbaar­heid Radboudumc

Het Radboudumc heeft meerdere ingangen met verschillende adressen. Bekijk de informatie over bereikbaarheid, parkeren en fietsenstallingen.

lees meer

Bereikbaar­heid Dekkerswald

In Groesbeek ligt het Radboudumc Dekkerswald. Klik hier voor praktische informatie en bereikbaarheid

lees meer

Begeleiding en golfkar

Wilt u bij aankomst in het ziekenhuis begeleiding? Meld dit dan bij de receptie bij de hoofdingang, T (024) 361 37 67.

lees meer

Begeleiding en golfkar

Wilt u bij aankomst in het ziekenhuis begeleiding? Meld dit dan bij de receptie bij de hoofdingang, T (024) 361 37 67. Een gastvrouw/gastheer haalt u op en begeleidt u naar uw afspraak. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Gastheren/vrouwen zijn vrijwilligers, wij kunnen deze service daarom niet garanderen.

Golfkar

Kunt u niet goed lange afstanden afleggen? Gebruik dan onze golfkar. Een vrijwilliger brengt u daarmee zo dicht mogelijk bij uw bestemming in het ziekenhuis. Van maandag t/m vrijdag, 8.00 tot 17.00 uur. De service wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Daarom kunnen wij deze service niet garanderen.

Met een geleidehond naar het Radboudumc

U kunt een geleidehond of hulphond meenemen tijdens uw bezoek aan het Radboudumc.

lees meer

Met een geleidehond naar het Radboudumc

Dieren kunnen in het ziekenhuis hygiënische problemen veroorzaken, waardoor er een groter infectierisico ontstaat. Huisdieren zijn daarom niet toegestaan in het Radboudumc. Een geleidehond of hulphond kunt u wel meenemen naar uw ziekenhuisbezoek.

Regels geleidehond

Een patiënt, bezoeker of medewerker mag een geleidehond (blindengeleide- of SOHO-hond) meenemen naar het Radboudumc. U bent zelf verantwoordelijk voor de geleidehond. In het geval van verontreiniging door de hond, kunt u bij de balie aan een medewerker vragen om het klantcontactcentrum te bellen (telefoonnummer: 18000). Zij kunnen zorgen dat de ruimte gereinigd en gedesinfecteerd wordt in verband met de hygiëne.

Regels huisdieren

Alleen onder specifieke omstandigheden kan, in overleg met het team Hygiëne en Infectiepreventie (HIP), een huisdier worden toegelaten bij patiënten. Opgenomen kinderen kunnen hun eigen huisdieren ontmoeten bij de blokhut "Amalia's huisje, boompje, beestje", aan de achterkant van het Q-gebouw. De behandelend arts is hier verantwoordelijk voor.

Voor­zieningen

Tijdens uw bezoek of opname kunt u gebruikmaken van de diverse voorzieningen van het Radboudumc.

lees meer

Rechten en plichten


Rechten

U heeft bepaalde rechten als patiënt. Deze zijn vastgelegd in de wet. Bijvoorbeeld het recht op begrijpelijke informatie over uw zorg.

lees meer

Rechten

U heeft recht op zorgvuldige zorg en op begrijpelijke informatie over uw zorg. De zorgverlener geeft u informatie over uw ziekte, de onderzoeken en behandelingen, de risico’s van een behandeling en de alternatieven. Op basis van deze informatie kunt u beslissen of u een behandeling of onderzoek wel of niet wilt. Met ‘zorgverlener’ bedoelen we iedereen die bij uw behandeling of zorg betrokken is. Hij of zij stemt de informatie zo goed mogelijk af op uw individuele situatie en wensen. Daarbij respecteren wij uw persoonlijke waarden en geloofsovertuiging.

Heeft u meer informatie nodig of begrijpt u de informatie niet helemaal? Geef dit dan duidelijk aan. Als het nodig is, kan de zorgverlener een tolk inschakelen. U kunt het ook aangeven als u geen informatie wilt. De zorgverlener zal dit respecteren, zolang het niet nadelig is voor uzelf of voor anderen.

Uw hoofdbehandelaar

Bij uw behandeling in het Radboudumc zijn meerdere zorgverleners betrokken. In sommige gevallen werken zij in teamverband samen vanuit hun verschillende medische specialismen. Er is altijd één arts eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, coördinatie en continuïteit van uw behandeling. Dat is uw hoofdbehandelaar. De zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn overleggen bij belangrijke beslissingen altijd met de hoofdbehandelaar.

 

Plichten

Naast rechten heeft u ook bepaalde plichten. Zo verwachten wij bijvoorbeeld dat u de zorgverlener informeert over belangrijke zaken.

lees meer

Plichten

Wij verwachten dat u de zorgverlener duidelijk en volledig informeert over belangrijke zaken die te maken hebben met uw ziekte, lichamelijke klachten en behandeling. Alleen zo kan de zorgverlener een goede diagnose stellen en een deskundige behandeling geven. U heeft de plicht om de juiste gegevens over uw ziektekostenverzekering aan ons door te geven en de rekening op tijd te betalen. Daarnaast geldt in het Radboudumc de identificatieplicht.

Ook verwachten wij dat u bijdraagt aan een goede gang van zaken in het ziekenhuis, dat u respect en begrip heeft voor medepatiënten en medewerkers en dat u rekening houdt met hun belangen. Agressie, fysiek geweld en bedreiging worden niet getolereerd. Op sommige afdelingen gelden naast de algemene huisregels ook speciale regels. U wordt hierover geïnformeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor eigendommen die u meeneemt naar het Radboudumc.
 

Klachten

Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag van u. Dan kunnen we er iets aan doen.

lees meer

Infecties


Preventie BRMO

BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Het zijn micro-organismen die resistent zijn tegen bepaalde antibiotica. We doen er alles aan om BRMO en de verspreiding ervan in ons ziekenhuis te voorkomen. Bij een ziekenhuisbezoek vragen wij u een vragenlijst in te vullen over MRSA en BRMO.

lees meer

Preventie BRMO

BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Het zijn micro-organismen die resistent zijn tegen bepaalde antibiotica. We doen er alles aan om BRMO en de verspreiding ervan in ons ziekenhuis te voorkomen.  

Vragenlijst MRSA en BRMO

Bij een ziekenhuisbezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen over MRSA en BRMO. Wij willen namelijk graag weten of u tot een risicogroep behoort van mensen die drager zijn van een resistente bacterie. Afhankelijk van de uitkomst van de vragenlijst kijken we of u getest moet worden op MRSA en/of BRMO.
 

MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus

MRSA is een bacterie die door veel soorten antibiotica niet wordt gedood (resistent). Meld het direct als één of meerdere risicofactoren voor u van toepassing zijn.

lees meer

Waterpokken

Heeft uw kind een afspraak in het Radboudumc? Patiënten met verminderde weerstand kunnen besmet raken met waterpokken en kunnen hier ernstig ziek van worden. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als uw kind:

 • waterpokken heeft (gehad)
 • in contact is geweest met kinderen met waterpokken
 • in een omgeving is geweest waar waterpokken heerst

Werkwijze polikliniek


Wachtkamer

De arts met wie u een afspraak heeft, haalt u op uit de wachtkamer. Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch lopen afspraken soms onverwachts uit. Of moet uw arts plotseling naar een spoedgeval.

lees verder

Wachtkamer

De arts met wie u een afspraak heeft, haalt u op uit de wachtkamer. Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch lopen afspraken soms onverwachts uit. Of moet uw arts plotseling naar een spoedgeval. Wacht u langer dan 20 minuten? Informeer dan bij de baliemedewerker(s) wat er aan de hand is. Zij kunnen meestal een indicatie geven van de actuele wachttijd.  
 
U helpt mee de wachttijden kort te houden door op tijd op de polikliniek te zijn. Houd bijvoorbeeld rekening met files en de tijd die u nodig heeft om een parkeerplaats te vinden. Soms lijkt het alsof patiënten die later binnenkomen, toch eerder worden geholpen. Dit komt dan doordat patiënten op volgorde van afspraak worden geholpen en niet op volgorde van binnenkomst.

Behandelend arts

We proberen ervoor te zorgen dat u alle afspraken bij dezelfde arts heeft. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar, omdat artsen soms worden weggeroepen voor een spoedgeval. We informeren u als een andere arts een afspraak overneemt.

lees meer

Behandelend arts

We proberen ervoor te zorgen dat u alle afspraken bij dezelfde arts heeft. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar, omdat artsen niet alleen patiënten zien op de polikliniek maar ook patiënten die opgenomen zijn op de verpleegafdeling. Daardoor kan een arts worden weggeroepen voor een spoedgeval. We informeren u als een andere arts een afspraak overneemt. Of wanneer u blijvend een andere arts krijgt toegewezen.

Onderzoek

Tijdens uw eerste afspraak stelt de arts u vragen over uw klachten, het beloop en bijvoorbeeld of deze klachten ook in uw familie voorkomen. Ook verricht de arts meestal lichamelijk onderzoek bij u.

lees meer

Onderzoek

Tijdens uw eerste afspraak stelt de arts u vragen over uw klachten, het beloop en bijvoorbeeld of deze klachten ook in uw familie voorkomen. Ook verricht de arts meestal lichamelijk onderzoek bij u. Soms is meer onderzoek nodig, zoals bloedonderzoek of röntgenfoto’s. Wij proberen te regelen dat dit direct na uw polikliniekbezoek kan. Als dat niet lukt, maken we een afspraak op een andere dag.

Patiënt in een umc


Opleidings­ziekenhuis

Het Radboudumc is een opleidingsziekenhuis: wij leiden artsen op tot medisch specialist en bieden diverse specialistische verpleegkundige opleidingen. Dit betekent dat u naast specialisten en verpleegkundigen ook te maken kunt krijgen met medewerkers in opleiding.

lees meer

Opleidings­ziekenhuis

Het Radboudumc is een opleidingsziekenhuis: wij leiden artsen op tot medisch specialist en bieden diverse specialistische verpleegkundige opleidingen. Dit betekent dat u  naast specialisten en verpleegkundigen ook te maken kunt krijgen met medewerkers in opleiding zoals arts-assistenten, co-assistenten en verpleegkundigen in opleiding.
 

Met wie krijgt u te maken?

Als patiënt van het Radboudumc krijgt u met veel verschillende medewerkers te maken. Hier leest u wat hun functies zijn en waarvoor u bij deze medewerkers terecht kunt.

lees meer

Gebruik van uw medische gegevens en lichaams­materiaal

In sommige gevallen kunnen we uw medische gegevens of lichaamsmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs.

lees meer

Meedoen aan wetenschap­pelijk onderzoek

Het actuele overzicht van medisch-wetenschappelijke onderzoeken waaraan u kunt deelnemen.

lees meer
inloggen