Verwijzen naar het Radboudumc

Bent u een zorgprofessional uit de eerste of tweede lijn? Wij hechten veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met u. Hier vindt u informatie die uw contact met ons vereenvoudigt.


Contact voor verwijzers

drs. Felix de Graaf
coördinator samenwerking 1e en 2e lijn

neem contact op

Verwijzers­informatie per afdeling

Bent u verwijzer uit de eerste of tweede lijn? Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw patiënten door te verwijzen naar een specialist van het Radboudumc.

lees meer

mijnRadboud­patiënten voor huisartsen

Met mijnRadboudpatiënten kunnen huisartsen het patiëntendossier van het Radboudumc inzien, van patiënten uit de eigen praktijk. Dit gebeurt via een beveiligde digitale omgeving na een inlog.

lees meer

Bent u huisarts?

Hier vindt u informatie die het contact met ons ziekenhuis vereenvoudigt.

lees meer

Commissie Transmurale Samenwerking

Specialisten van het Radboudumc en huisartsen uit de regio nemen deel in de Commissie Transmurale Samenwerking (CTS). Deze commissie heeft als doel de samenwerking tussen het Radboudumc en huisartsen te bevorderen, met de nadruk op de dagelijkse patiëntenzorg.

lees meer
inloggen