Amalia kinderziekenhuis Nieuws Kamerlid Judith Tielen op werkbezoek in het Radboudumc

23 april 2024

Op vrijdag 12 april bracht Judith Tielen, kamerlid van de VVD, een werkbezoek aan het Radboudumc. Het gezelschap bestond naast Tielen en collega’s uit vertegenwoordigers van de NZA, directieleden van NAPA (Beroepsvereniging van en voor Physician Assistants). Medisch directeur van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis Jan Peter Rake ontving het gezelschap. Het programma bestond uit twee delen; het eerste deel richtte zich op begeleiding/revalidatie in de 1e (of 2e) lijn naar re-integratie op de werkvloer; tijdens het tweede deel werd een lans gebroken voor de zogenoemde procedurele comfortzorg. Een rondleiding door gebouw A en F maakte ook deel uit van het bezoek. 

Terugkeer naar werkvloer na ziekte

Collega’s Theo Senden, bedrijfsarts klinisch arbeidsgeneeskundige, en Patrick Jeurissen, hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg, gaven de delegatie een inkijk in het belang van de ontwikkeling rond arbeidsgerichte zorg in een breed perspectief. Zij bespraken het proces van een patiënt die na ziekte terugkeert naar de werkvloer. Hierbij kwam de samenwerking tussen ziekenhuis, regionale netwerken en op landelijk niveau ter sprake en wat dit voor effect heeft op een patiënt in diens begeleiding naar re-integratie op de werkvloer.

Meer aandacht voor comfortzorg

Vertegenwoordigers van ons team physician assistants (PA), waaronder Philip van Haren (Physician Assistant van het Jaar 2023) gaven de bezoekers inzicht in hun dagelijks werk met name in de zogenoemde procedurele comfortzorg; een manier om kinderen helpen om te gaan met een onaangename ervaringen tijdens een behandeling. Door als zorgverlener de behandeling beter af te stemmen op het individuele kind, krijgt de patiënt een benadering op maat.

Physician assistant Philip van Haren wil procedurele comfortzorg meer op de kaart zetten in de hoop dat het onderdeel wordt van de basisopleiding voor zorgprofessionals (bijvoorbeeld Geneeskunde, Verpleegkunde en Fysiotherapie). Een physician assistant is vaak voor lange tijd verbonden aan een afdeling wat hun rol geschikt maakt om procedurele comfortzorg te implementeren binnen de afdelingen, ook binnen de volwassenenzorg van het Radboudumc worden eerste stappen gezet. 

Philip van Haren geeft uitleg over het bewegend behang op de behandelkamers van het Amalia kinderziekenhuis. Dit behang zorgt voor afleiding en gerustelling tijdens een behandeling.

  • Medewerkers
  • Intranet