Onderzoek naar het effect van een praktische behandeling om angst en stress rondom bevriezen beter te kunnen behandelen

Wat houdt het onderzoek in?
Bevriezen van lopen is een van de meest hinderlijke klachten bij de ziekte van Parkinson. Tijdens bevriezen van lopen hebben mensen het gevoel dat hun voeten ineens vastgeplakt zijn aan de grond. Hierdoor kunnen ze geen stap meer zetten. Of alleen hele snelle stapjes op de plaats. Bevriezen van lopen gaat vaak gepaard met angst en stress, en dit kan het bevriezen van lopen verergeren. Onderzoekers van het Radboudumc hebben een praktische behandeling ontwikkeld om angst en stress rondom bevriezen van lopen te verminderen. Hiermee hopen ze bevriezen van lopen in de toekomst beter te kunnen behandelen.

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek wordt uitgevoerd om te onderzoeken of een kortdurende behandeling gericht op het verminderen van angst en stress bij bevriezen van lopen effectief is om het bevriezen van lopen te verminderen.

Waaraan moet de deelnemer voldoen?
Er dient dagelijks meerdere keren per dag sprake te zijn van bevriezen van lopen. Daarnaast is het belangrijk dat het bevriezen plaatsvindt of wordt verergerd door angst of stress.

Wat wordt er van de deelnemer verwacht?
Tijdens het onderzoek krijgen deelnemers een behandeling van vier weken gericht op het verminderen van angst en stress bij bevriezen van lopen. Deze sessies vinden plaats bij de deelnemers thuis. Tijdens de behandeling krijgen deelnemers gepersonaliseerde adviezen om angst en stress rondom bevriezen van lopen te verminderen. Voorbeelden van aanpak zijn jezelf positief toespreken, ademhalingsoefeningen en het vooraf plannen van een route.

De onderzoeker komt voor de behandeling, na de behandeling, en 10 weken na afloop van de behandeling thuis bij de deelnemers langs om verschillende metingen te verrichten. Om het bevriezen van lopen te meten zal de onderzoeker deelnemers vragen om een aantal looptaken uit te voeren. Deze looptaken bestaan onder andere uit het lopen op plekken waar de deelnemer angst-gerelateerde bevriezen van lopen ervaart. Tijdens het uitvoeren van deze taken zullen deelnemers worden gefilmd zodat de filmopnames daarna kunnen worden onderzocht. Tijdens de looptaken krijgen deelnemers een aantal plakkers bij de schouders waarmee hun hartslag wordt gemeten. Ook wordt er lichamelijk onderzoek verricht en vullen deelnemers verschillende vragenlijsten in. 

Wat heeft de deelnemer eraan om deel te nemen aan de studie?
Door deel te nemen aan dit onderzoek draagt de deelnemer bij aan een mogelijke nieuwe behandelmethode voor bevriezen van lopen. Daarnaast kan de behandeling ervoor zorgen dat deelnemers minder angst of stress zullen ervaren rondom bevriezen van lopen, waardoor het bevriezen mogelijk verbetert.

Van welke vergoedingen is er sprake?
Omdat er sprake is van huisbezoeken is er geen reiskostenvergoeding. Er is geen sprake van andere vergoedingen. 

Vragen of aanmelden?
Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen over dit onderzoek of wilt u zich aanmelden? 
Neem dan gerust contact op met het onderzoeksteam via de helpdesk.
E-mail: info@onderzoek-parkinson.nl
Telefoon (024) 8080141 (van maandag tot en met vrijdag van 8.30-10.00 uur en van 13.30 -15.30 uur).
 

  • Medewerkers
  • Intranet