Slow-SPEED: Mensen met een REM-slaap gedragsstoornis, die géén parkinson hebben, meer laten bewegen met behulp van een motiverende app 

Wat houdt het onderzoek in?
Het doel van de Slow-SPEED studie is om mensen met een REM-slaap gedragsstoornis, die géén parkinson hebben, gedurende twee jaar meer te laten bewegen. Dit willen de onderzoekers bereiken met behulp van een motiverende app op de mobiele telefoon en het dragen van een onderzoekshorloge van Fitbit.

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?
Regelmatig bewegen heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat bewegen de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson zou kunnen vertragen. We doen dit onderzoek daarom bij mensen met een REM-slaapgedragsstoornis, omdat zij een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson. Met behulp van een motiverende app en onderzoekshorloge proberen we mensen meer te laten bewegen in het dagelijks leven.

Waaraan moet de deelnemer voldoen?
U kunt meedoen aan dit onderzoek als u:

  • 50 jaar of ouder bent
  • géén parkinson heeft
  • een REM-slaapgedragsstoornis heeft
  • bereid bent de motiverende app twee jaar lang te gebruiken
  • het onderzoekshorloge twee jaar lang wilt dragen
  • in het bezit bent van een iPhone of Android-telefoon waarop de app geïnstalleerd kan worden

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?
Allereerst wordt in een periode van vier weken de lichamelijke activiteit gemeten om te bepalen of men mee kan doen aan het onderzoek. Bij gebleken geschiktheid volgt een eerste bezoek aan het Radboudumc voor een aantal vragenlijsten, metingen van bloeddruk, een MRI-scan en bloedafname. Gedurende twee jaar wordt men met behulp van de Slow-SPEED app op de eigen smartphone en het onderzoekshorloge gemotiveerd om meer te bewegen in het dagelijks leven. In de thuisomgeving worden daarnaast vragenlijsten, geurtesten en testen op de eigen smartphone uitgevoerd. Na twee jaar volgt een afsluitend bezoek aan het Radboudumc, wederom met een MRI-scan en bloedafname. De deelnemer kan kiezen voor drie extra bezoeken aan het Radboudumc. Dit is dus niet verplicht.

Wat heeft de deelnemer eraan om deel te nemen aan de studie?
Meer bewegen draagt bij aan een gezondere leefstijl. Daarnaast draagt men bij aan de kennis over het effect van bewegen op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson.

Van welke vergoedingen is er sprake?
U ontvangt geen vergoeding voor deelname. Wel krijgt u een reiskostenvergoeding voor uw bezoek(en) aan het Radboudumc.

Vragen of aanmelden
Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen over de Slow-SPEED studie of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op met het onderzoeksteam via de helpdesk.
E-mail: info@onderzoek-bws.nl
Telefoon (024) 8080141 (van maandag tot en met vrijdag van 8.30-10.00 uur en van 13.30 -15.30 uur).

  • Medewerkers
  • Intranet