UNITE-PD: Onderzoek naar compensatiestrategieën bij loopstoornissen door de ziekte van Parkinson

Wat houdt het onderzoek in?
De UNITE-PD studie is een onderzoek naar de onderliggende mechanismen van compensatie strategieën bij loopproblemen door de ziekte van Parkinson. Het is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen het Radboudumc en onderzoekscentra in Leuven (België), Tel Aviv (Israël) en Genua (Italië).

Mensen met loopproblemen door de ziekte van Parkinson kunnen gebruik maken van bepaalde trucs om het lopen te verbeteren. Dit worden ook wel compensatiestrategieën genoemd. De meest gebruikte vormen van deze compensatiestrategieën zijn ‘interne cueing’ en ‘externe cueing’:
- Interne cueing houdt in dat men zelf een ritme creëert, bijvoorbeeld door hardop te tellen.
- Bij externe cueing wordt gebruik gemaakt van een ritme dat van buitenaf wordt gecreëerd, zoals door een metronoom.
Bij beide manieren van cueing wordt er dus een ritme of patroon gevormd, dat als hulpmiddel voor het lopen gebruikt kan worden. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat deze vormen van cueing niet bij iedereen hetzelfde effect hebben. Daarnaast is het nog onbekend hoe goed deze interne en externe cueing op de lange termijn blijven werken. Het doel van dit onderzoek is om de onderliggende mechanismen in de hersenen in kaart te brengen, zodat hier in de toekomst specifieke strategieën op gebaseerd kunnen worden en voorspeld kan worden welke vorm van cueing mogelijk effectief is.


Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?
Loopproblemen behoren tot een van de meest hinderlijke kenmerken van de ziekte van Parkinson. Het type en de ernst van het loopprobleem verschilt per persoon en per situatie. Mensen met parkinson maken vaak gebruik maken van allerlei creatieve omwegen om het lopen te verbeteren, ook wel compensatiestrategieën genoemd. We willen onderzoeken waarom compensatiestrategieën bij de ene persoon heel goed werken en bij de andere niet, maar ook wat het effect is van langdurig gebruik van een compensatiestrategie. Hiermee hopen we in de toekomst persoonsgerichte revalidatieprogramma’s te kunnen ontwikkelen en de behandeling van loopproblemen bij de ziekte van Parkinson te kunnen verbeteren.

Waaraan moet de deelnemer voldoen?
Deelnemers moeten door de ziekte van Parkinson loopproblemen ervaren. Meedoen is niet mogelijk als u een DBS heeft of als er een andere (mede-)oorzaak is voor de loopproblemen dan de ziekte van Parkinson.

Wat wordt er van de deelnemer verwacht?
Als u meedoet aan het UNITE-PD onderzoek komt u minimaal 1 keer en maximaal 3 keer naar het Radboudumc in Nijmegen. Deze bezoeken zullen allemaal ongeveer 3 uur duren. Tijdens het eerste bezoek worden meerdere testen afgenomen en maken we een verdeling in drie groepen.
Groep 1: mensen die heel goed reageren op interne en/of externe cueing.
Groep 2: De mensen die niet reageren op de interne en/of externe cueing.
Groep 3: de mensen die slechts een beetje reageren op interne en/of externe cueing.
Deelnemers die in groep 1 en 2 vallen, zullen tweemaal terug gevraagd worden voor een EEG meting; een meting van hersenactiviteit tijdens het lopen. Tussen deze twee EEG metingen zit een periode van 6 maanden waarin de patiënten uit groep 1 de opdracht krijgen om gebruik te maken van de compensatiestrategie met behulp van een cueing app.

Wat heeft de deelnemer eraan om deel te nemen aan de studie?
Deelname aan dit onderzoek draagt bij aan het vergroten van onze kennis over loopproblemen bij de ziekte van Parkinson en een betere behandeling in de nabije toekomst. Daarnaast krijgt de deelnemer tijdens dit onderzoek mogelijk handvatten om beter om te gaan met de loopproblemen. Omdat wij niet willen dat u onkosten maakt worden de reis- en parkeerkosten vergoed.
 

Van welke vergoedingen is er sprake?
De reis- en parkeerkosten zullen worden vergoed.

Vragen of aanmelden
Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen over de UNITE-PD studie of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact op met het onderzoeksteam via de helpdesk.
E-mail: info@onderzoek-parkinson.nl
Telefoon (024) 8080141 (van maandag tot en met vrijdag van 8.30-10.00 uur en van 13.30 -15.30 uur).

  • Medewerkers
  • Intranet