Parkinson onderneemt

Door de diagnose parkinson ziet de toekomst er ineens totaal anders uit, maar dit kan ook leiden tot het begin van iets nieuws. In deze nieuwe rubriek vragen wij mensen met parkinson hoe zij richting aan hun leven hebben gegeven sinds zij de diagnose parkinson kregen.


Parkinson onderneemt 'Parkinson heeft een beter mens van mij gemaakt'

Wim richtte met succes ParkiPong op, een tafeltennisclub voor mensen met parkinson. Daarnaast is hij voorzitter van ParkiFlow, een contactgroep voor mensen met parkinson.

lees meer

Parkinson onderneemt ‘Ik hoop dat er meer begrip ontstaat voor mensen met parkinson’

Monique schreef het boek 'Handboek Parkinson Symptomen' en ze heeft met een team onderzoekers en andere deskundigen het onderzoek "Type it down" opgezet.

lees meer

Parkinson onderneemt 'Ik vind het fijn er voor een ander te zijn'

Joke richtte samen met anderen een Parkinson Café op en hielp mee om yoga voor mensen met parkinson opgestart te krijgen.

lees meer

Parkinson onderneemt ‘Het is plezierig om met gelijkgestemden bezig te zijn’'

George is samen met zijn vrouw bestuurslid bij het Parkinson Café.

lees meer

Parkinson onderneemt 'Ik vertik het om achter de geraniums te zitten'

Ruud richtte Parkinson2beat op dat sportieve evenementen organiseert voor mensen met parkinson en daarmee geld ophaalt voor fundamenteel onderzoek.

lees meer

Parkinson onderneemt 'Het PAR lidmaatschap geeft me het gevoel mee te tellen'

Eduard is lid van de Parkinson Advies Raad bij het Expertisecentrum voor Parkinson en Bewegingsstoornissen.

lees meer

Parkinson onderneemt ‘Ik doe wat bij mij past binnen de wereld van parkinson’

Marjan Overdiep werd actief voor de Parkinson Vereniging en na een intensieve yogaopleiding in India richtte ze de stichting Maryoga en het label Yoga4Parkinson op. 

lees meer

Parkinson onderneemt 'Dansen hoort bij mij'

Sabine geeft na haar parkinsondiagnose dans- en beweegles aan mensen met een beweeguitdaging.

lees meer

Parkinson onderneemt 'Sinds ik parkinson heb ben ik niet meer verlegen'

Wendy richtte een tijdschrift op voor mensen met parkinson, met als boodschap te blijven genieten van het leven. 

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet