Personalized Parkinson Project - NL

Binnen het Parkinson op Maat project en de bijbehorende onderzoeken (POM De Novo en PSP) zijn longitudinale gegevens verzameld van mensen met de ziekte van Parkinson. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om potentiƫle biomarkers te identificeren. Biomarkers kunnen helpen bij het voorspellen van verschillen in prognose en respons op behandeling tussen patiƫnten. De gegevens zijn op verzoek beschikbaar voor onderzoek. De database omvat klinische beoordelingen (motorische en neuropsychologische tests), lichaamsmaterialen, beeldvorming (MRI), en ECG-opnames van verschillende meetmomenten. Voor meer informatie over de beschikbare gegevens en hoe u toegang tot de data kunt krijgen, kunt u contact met ons opnemen via ppp-data@radboudumc.nl.

Website Personalized Parkinson Project

Personalized Parkinson Project - EN

Within the Personalized Parkinson Project and its associated studies (PPP De Novo and PSP), longitudinal data are collected among people with Parkinson’s Disease. These data can be used to identify potential biomarkers that can assist in predicting differences in prognosis and treatment response between patients, and are available for research upon request. The data include clinical assessment (motor and neuro-psychological tests), collection of biospecimens, magnetic resonsance imaging and ECG recordings, performed at various timepoints. For more information on the available data and how to get access to the data, please contact us through ppp-data@radboudumc.nl.

Website Personalized Parkinson Project

The Personalized Parkinson Project: examining disease progression through broad biomarkers in early Parkinson’s disease | BMC Neurology | Full Text (biomedcentral.com).

  • Medewerkers
  • Intranet