Binnen het Pancreas Centrum Oost-Nederland (PACON) worden patiënten met verdenking of diagnose van pancreas carcinoom of periampullaire tumoren besproken in een multidisciplinair overleg. Tijdens dit MDO zijn onder andere chirurgen, oncologen, radiologen en MDL-artsen aanwezig.

Het MDO PACON vindt iedere donderdag plaats van 12.30 tot 14.00 uur.

Wij ontvangen bij voorkeur al het beeldmateriaal digitaal via XDS of Twiin. U hoeft deze beelden niet ook nog per post te versturen. Heeft u geen andere mogelijkheid dan kunt u de beelden op CD/DVD opsturen naar:

Pancreas Centrum Oost-Nederland
Radboudumc
Secretariaat Heelkunde
Huispost 618
T.a.v. casemanagers
Postbus 9101
6525 GA Nijmegen 

Gegevens patiënt
Gegevens aanmelder
De bevindingen van het MDO PACON worden naar dit e-mailadres verstuurd.
Voor eventueel aanvullende gegevens
Vraagstelling MDO
Het MDO PACON vindt iedere donderdag plaats van 12.30 tot 14.00 uur. Bij deelname ontvangt u de details over de videoconference verbinding op verzoek per e-mail.
Denk daarbij aan klinische informatie en de wensen van de patiënt m.b.t. (eventuele) behandeling en kwaliteit van leven.
Bijlagen
Oorspronkelijke verwijzing huisarts, volledige verslagen van radiologie, bloedonderzoek, MDO- of operatieverslag. (minimaal 1 document toevoegen)