Op Brightspace, in de Algemene Module, lees je meer informatie en de toelichting over het aanvragen van extra toetsfaciliteiten.

svp aankruisen van welke faciliteit(en) je gebruik wilt maken
  • Medewerkers
  • Intranet