Op Brightspace, in de Algemene Module, lees je meer informatie en de toelichting over het aanvragen van vrijstellingen

Namen/blokcodes van de module(s), vakken, toetsen en/of anders:
(zoals diploma, certificaat, modulebewijs, etc.)
Voor het berekenen van de einddatum van de te volgen vervolgopleiding is het nodig te weten of en zo ja, voor hoeveel praktijkleeruren vrijstelling wordt verleend voor de praktijkopleiding door je leidinggevende. Ik heb met mijn leidinggevende de volgende afspraken gemaakt over de praktijkopleiding:
Hier het aantal praktijkleeruren korting (in maanden) noteren, waarvoor je leidinggevende akkoord heeft gegeven
voor advies kun je contact opnemen met de opleider van de betreffende vervolgopleiding
  • Medewerkers
  • Intranet