Let op:

Voor patiënten met (verdenking op) ovariumcarcinoom eerst bellen met de triagetelefoon: 024-309 23 16. Op basis van patiëntkenmerken en OK-wachtlijst wordt dan bepaald of uw patiënte naar het Radboudumc, het Rijnstate ziekenhuis of het Canisius Wilhelminaziekenhuis moet worden verwezen.

Noot vooraf

U kunt uw patiënte alleen aanmelden als zij op de hoogte is van diagnose en verwijzing. Patiënte moet toestemming geven voor het delen van persoonlijke en medische gegevens met Radboudumc Centrum voor Oncologie.

Wij plannen een afspraak voor uw patiënte als alle relevante informatie, inclusief beeldmateriaal, bij ons binnen is. Als u vragen heeft over de verwijsprocedure, kunt u bellen met de poli-administratie op 024 - 361 39 17.

CD met relevant beeldmateriaal graag zo spoedig mogelijk opsturen naar:
(onderstaande tekst graag letterlijk overnemen)

Radboudumc
t.a.v. Polikliniekadministratie Gynaecologische oncologie
(bij aankomst in postkamer graag bellen met 13917)
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Denk aan registratie BSN en toestemming patiënte
Indien niet van toepassing, vult u dan de datum 01-01-2000 in.
Svp bepalen bij verwijzing in verband met RIP abdomen
Verwijsbrief, oorspronkelijke verwijzing door huisarts (uittreksel episodegegevens), volledige verslagen van radiologie en/of pathologie, operatieverslag (minimaal 1 document toevoegen).