Radboudumc Health Innovation Labs Ons portfolio Ziekenhuis Introductie Punt

Passende zorg voor de multimorbide patiënt

Het Ziekenhuis Introductie Punt (ZIP) is een organisatievorm rondom een te behandelen persoon. Er wordt naar het volledige beeld van verschillende aandoeningen gekeken. Deze aanpak leidt tot minder medicatie, minder heropnames en minder ligdagen voor de patiënt. 

We bieden zo een zorgnetwerk rond de patiënt zonder 'muren' tussen de aandachtsgebieden. Het belangrijkste gevolg: een betere kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen met meerdere aandoeningen.

lees meer

Passende zorg voor de multimorbide patiënt

Het Ziekenhuis Introductie Punt (ZIP) is een organisatievorm waarbij alle kanten van de te behandelen persoon bekeken worden. Het gaat dan om multimorbide patiënten: patiënten met meerdere aandoeningen waarvan er niet één centraal staat. Bij ZIP bieden we een zorgnetwerk zonder muren tussen de behandelaars: het volledige beeld van de patiënt staat centraal. Dit leidt tot minder medicatie, minder heropnames en minder ligdagen voor de patiënt. De zorg wordt efficiënter. En belangrijker: deze aanpak geeft een betere kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen met meerdere aandoeningen. 

Het ZIP in de basis

  • Tijdens het zorgtraject heeft de patiënt één begeleider.
  • Bij de start van de zorgvraag wordt er afgestemd door de verschillende hulpverleners voor verschillende aandoeningen.
  • Er wordt een pro-actief zorgplan opgesteld dat rekening houdt met de verschillende aandoeningen. Dit plan wordt gedeeld met alle betrokken zorgverleners.

Het ZIP wordt in gang gezet na een verwijzing van de huisarts. Het doel is om de zorg voor complexe patiënten beter te stroomlijnen en beter en intensiever samen te werken met de huisarts.

Het proces van het Ziekenhuis Introductie Punt

Het zorgpad start bij de huisarts. Deze verwijst een nieuwe, complexe patiënt door naar het Ziekenhuis Introductie Punt (ZIP). Normaal gezien zou zo een verwijzing direct naar een specialist of polikliniek gaan. Bij ZIP starten we met een intake door een verpleegkundig specialist en een arts. In overleg met de huisarts brengen zij de verschillende zorgbehoeften van de te behandelen persoon in kaart.

De huisarts is dan voorzitter van een multidisciplinair overleg (MDO). Hierin komen de verschillende specialisten samen om het zorgtraject van de patiënt te bespreken. Daaruit volgt een adviesplan. Het kan zijn dat de patiënt voor diagnostiek naar het ziekenhuis gaat, maar een verwijzing naar een partner in de eerste lijn kan ook. Een belangrijk onderdeel van het ZIP is dat er één begeleider is die de patiënt in het hele zorgtraject bijstaat. In plaats van verschillende trajecten op verschillende plekken wordt het volledige beeld dus centraal bekeken. Een veel prettiger en efficiëntere ervaring voor de patiënt.

De pilot van het ZIP

De pilot van het ZIP is praktisch-lerend opgezet. Dit betekent dat we het proces dat nu loopt bestuderen en evalueren. Op basis van de eerste resultaten kunnen we verder met het optimaliseren van het zorgpad. 

Een innovatietraject heeft verschillende fasen. Bij Radboudumc Health Innovation Labs combineren we mensgericht ontwerpen met een agile werkwijze. Dat betekent dat we tijdens het traject empirisch onderzoek doen en bijsturen waar nodig. Als Health Innovation Labs faciliteren en begeleiden we het innovatietraject, zo ook bij ZIP. Lees daarover meer onder 'de tijdlijn van ZIP'.


Contact

Barend Heeren
Product owner

contactformulier

In het kort

  • Looptijd: januari 2022 tot heden
  • Status: implementatie pilot september 2022
  • Resultaat: een multidimensionaal zorgproces

Meer informatie


Tijdlijn van ZIP

Hoe verloopt een innovatietraject als Ziekenhuis Informatie Punt (ZIP)? Wat is de rol van Health Innovation Labs hierbij? 

lees meer

Tijdlijn van ZIP

Hoe verloopt een innovatietraject als Ziekenhuis Informatie Punt (ZIP)? Wat is de rol van Health Innovation Labs hierbij? Radboudumc Health Innovation Labs

Hier geven en nemen we de ruimte om zorginnovatie te ontwikkelen en kansrijke innovaties in de praktijk te brengen.

lees meer

In samenwerking met

  • Medewerkers
  • Intranet