Lopende onderzoeken Celbiologische principes

Achtergrond van het onderzoek

Patiënten met kwaadaardige hersentumoren worden geopereerd en behandeld met radiotherapie en chemotherapie. Door een nieuw ontwikkelde technologie toe te passen op operatief verkregen weefsel, kunnen wij in individuele patiënten vaststellen welke moleculaire veranderingen in een tumor opgetreden zijn. Voor vele van deze veranderingen zijn tegenwoordig gerichte medicijnen (targeted drugs) beschikbaar en deze kennis kan ons per patiënt vertellen met welk medicijn hij of zij behandeld zou moeten worden. De belofte voor de toekomst is dat op basis van deze moleculaire informatie persoonlijke behandelingen mogelijk zijn in plaats van de gebruikelijke chemotherapie.

Doel van het onderzoek

In het kader van dit onderzoek: 

  • Worden hersentumoren onderzocht op afwijkingen in de aansturing van de groei van de tumorcellen. 
  • Worden de factoren ontrafeld die een rol spelen bij resistent zijn/worden van therapie. 
  • Wordt de waarde van anti-angiogene therapie in gliomen vast gesteld (Angiogenese is de vorming van bloedvaten door een tumor). 
  • Wordt een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van protocollen voor meer effectieve (immuno) therapie bij patiënten met een glioom als ook aan het identificeren van patiënten bij wie dergelijke behandeling de meeste kans heeft om aan te slaan. 

Wat meedoen inhoudt

Als u meedoet betekent het dat u eenmalig bloed en tumormateriaal afstaat voor het wetenschappelijk onderzoek. U merkt hier niets van omdat dit plaatsvindt als u onder narcose bent.

Voor wie?

Alle patiënten die verdenking hebben op een glioom (kwaadaardige hersentumor) kunnen deelnemen aan dit onderzoek. 

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. William Leenders: telefoonnummer 024-3614289.

  • Medewerkers
  • Intranet