Onderzoek naar de behandeling met cemiplimab bij patiënten met een lokaal vergevorderde en uitgezaaide kwaadaardige bloedvattumor (secundair angiosarcoom).

Over het onderzoek

In deze studie mogen patiënten mee doen die een lokaal vergevorderd of uitgezaaid secundair angiosarcoom (kwaadaardige bloedvattumor) hebben. Het hoofddoel van het onderzoek is om de werkzaamheid en veiligheid van behandeling met cemiplimab (immuuntherapie) te onderzoeken bij patiënten met een kwaadaardige bloedvattumor. Daarnaast wordt in dit onderzoek gekeken welke patiënten een grotere kans hebben om goed te reageren op behandeling met cemiplimab.

Voor wie?

 • Patiënten met een diagnose lokaal vergevorderd of gemetastaseerd angiosarcoom
 • Patiënten kunnen aan de studie deelnemen als eerstelijns behandeling indien chemotherapie geen geschikte behandelmogelijkheid is, of patiënten in verdere behandellijnen.
 • Leeftijd 18 jaar of ouder
 • Voldoende lichamelijke conditie
 • Er mag geen sprake zijn van orgaan falen
 • Patiënten kunnen niet deelnemen als er sprake is van een ernstige auto-immuunziekte
 • De behandeling kan niet gelijktijdig plaatsvinden met andere antikankerbehandeling

Dit overzicht is niet volledig. Uw behandelend arts kan u meer informatie geven over de criteria waaraan u moet voldoen.

Behandeling

Alle deelnemende patiënten worden behandeld met cemiplimab (immuuntherapie). De kuren cemiplimab worden om de drie weken gegeven via een infuus. Er is geen sprake van een loting. Alle deelnemende patiënten worden behandeld met cemiplimab.

Meer informatie over de behandeling en eventuele bijwerkingen kunt u krijgen via uw hoofdbehandelaar.

Deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuizen die meedoen:

 • Radboudumc
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Leids Universitair Medisch Centrum

Als u aan dit onderzoek mee wilt doen, kunt u mogelijk ook bij één van de andere ziekenhuizen terecht. Bijvoorbeeld als u daar dichterbij woont dan bij het Radboudumc.

Onderzoekers

Dr. I. Desar, internist-oncoloog, Radboudumc

Drs. S.G. van Ravensteijn, internist in opleiding, arts-onderzoeker, Radboudumc

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u vervolgens doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

 • Medewerkers
 • Intranet