Lopende onderzoeken Diabetes mellitus (GLP1-ex-vivo)

Doel van het onderzoek

Er is een techniek ontwikkeld om de hoeveelheid insulineproducerende cellen in de alvleesklier te meten bij patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte). Onderzocht wordt of deze nieuwe techniek betrouwbaar is om de insulineproducerende cellen in de alvleesklier in beeld te brengen. We bekijken of de cellen die op de scan worden gezien, ook echt de insulineproducerende cellen zijn. 

Wie kan meedoen?

Patiënten van 18 jaar of ouder bij wie de alvleesklier tijdens een operatie (gedeeltelijk) verwijderd moet worden in verband met een ziekte.

Wat houdt het onderzoek in?

Patiënten die deelnemen aan het onderzoek krijgen één dag voor de operatie via een infuus een eiwit toegediend waaraan een kleine hoeveelheid radioactiviteit is gekoppeld. U kunt ervoor kiezen om 4 uur na de toediening een scan te laten maken met een gammacamera. Dit is een speciale camera om (kleine hoeveelheden) radioactiviteit op te vangen en om te zetten in een beeld. Direct daarna wordt ook een lage dosis CT-scan gemaakt waarop we de positie van de alvleesklier goed kunnen zien. Dit helpt om de scan met de gammacamera te beoordelen. 

Tijdens de operatie wordt alvleesklierweefsel weggenomen. Een deel van dit weefsel gaan wij onderzoeken. Als de scan is uitgevoerd wordt onderzocht in hoeverre de cellen op de scan overeenkomen met de cellen die daadwerkelijk de insuline produceren in de alvleesklier. Hiermee kan de betrouwbaarheid van de beeldvormende techniek worden onderzocht, wat zeer relevant is voor onderzoek naar Diabetes Mellitus. 

Deelname aan het onderzoek

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Meer informatie

Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met één van de onderzoekers, Marti Boss of Tom Jansen:
Marti Boss

Tom Jansen

Of neem contact op met het trialbureau Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (trialbureau.radng@radboudumc.nl) onder vermelding van GLP1-ex-vivo.

Wetenschappelijke titel: Quantitative GLP-1 receptor imaging correlated to ex vivo distribution of 111In-exendin

  • Medewerkers
  • Intranet