Lopende onderzoeken Diabetes mellitus type 2 onderzoek

Doel van het diabetesonderzoek

Bij de behandeling van type 2 diabetes leidt bepaalde medicatie niet bij iedereen tot het gewenste effect. Dit komt doordat ieder persoon anders kan reageren op de behandeling. Het Radboudumc wil de oorzaak van dit verschil tussen personen onderzoeken. Met dit onderzoek willen wij nieuwe kennis opdoen die kan helpen bij de ontwikkeling van betere en nieuwe behandelingen gericht op diabetes.

Wie kan meedoen?

  • U bent 18 jaar of ouder en u heeft type 2 diabetes
  • U wordt behandelend of werd behandeld met één van deze medicijnen: Byetta, Bydureon, Victoza, Saxenda, Lyxumia of Trulicity
  • U heeft goed op één van de bovenstaande medicatie gereageerd (verlaging van uw HbA1c waarde en/of gewichtsverlies) of u reageerde juist niet goed op deze behandeling (weinig tot geen afname van uw HbA1c waarde en weinig tot geen gewichtsverlies)

Wat houdt meedoen in?

Voor het onderzoek bezoekt u drie keer de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Radboudumc in Nijmegen. Elk bezoek zal ongeveer een dagdeel in beslag nemen. Bij het eerste bezoek wordt er een suikertest (orale glucose tolerantie test) gedaan om de werking van uw insulineproducerende cellen te bepalen. Voor deze test wordt er een infuus in uw arm geplaatst en zal er op een aantal tijdstippen bloed worden afgenomen. Bij het tweede bezoek voeren wij een test uit om de uitscheiding van bepaalde hormonen door uw bijnieren te bepalen. Via een infuus dienen wij een hoeveelheid van het eerder genoemde medicijn toe en nemen wij een aantal keer bloed af. Tijdens het derde bezoek krijgt u een eiwit toegediend waaraan een klein beetje radioactiviteit is gekoppeld. Dit is een hoeveelheid die ongevaarlijk is gebleken in eerdere studies. Na de toediening wordt er een PET/CT scan van uw hoofd en buik gemaakt. Aan een aantal deelnemers zullen wij vragen of er ook een MRI scan van het hoofd gemaakt mag worden. Dit zal tijdens een vierde bezoek plaatsvinden. Met behulp van dit onderzoek willen wij meer informatie verzamelen waarom de behandeling in sommige gevallen wel aanslaat en in andere gevallen niet.

Vergoeding

€150,- en reiskostenvergoeding (bij een vierde bezoek €50,- extra)

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u deelnemen aan dit onderzoek, neem dan gerust contact op met de onderzoekers: Sevilay Tokgöz: sevilay.tokgoz@radboudumc.nl of Marti Boss: marti.boss @radboudumc.nl

  • Medewerkers
  • Intranet