Lopende onderzoeken Diabetes type 2

De afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen doet onderzoek naar Diabetes. Deze ziekte is een ernstig gezondheidsprobleem en mensen met type 2 diabetes hebben een twee tot vier keer verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Het onderzoek

Het doel van het onderzoek is vergelijken van het effect van twee middelen (Tirzepatide en Dulaglutide) op hart- en vaatziekten, gewichtsverlies en bloedwaarden (HbA1c en vetten). Van beide medicijnen is aangetoond dat ze risicofactoren van type 2 diabetes mellitus zoals bloedglucosewaarden en lichaamsgewicht verlagen.

Deelname en vergoeding

U kunt deelnemen aan het onderzoek wanneer u:

  • 40 jaar bent of ouder
  • diabetes type 2 heeft en een hart- of vaatziekte (heeft doorgemaakt)
  • een BMI heeft van 25 kg/m2 of meer
  • bereid bent om gedurende het onderzoek 25 keer naar het onderzoekscentrum te komen gedurende 4,5 jaar
  • bereid bent eenmaal per week onderzoeksmedicatie te injecteren

Deelnemers aan dit onderzoek krijgen de gebruikelijke medische zorg en een aantal extra onderzoeken zoals bloeddruk, bloedafname, ECG, gewicht, tailleomtrek. Daarnaast worden onderzoeksmedicatie, bloedglucosemeter en toebehoren ter beschikking gesteld. Deelname is kosteloos en reis- en onkosten worden vergoed.

Meer informatie

Voor meer informatie zonder verdere verplichting kunt u contact opnemen met het diabetes onderzoeksteam van het Radboudumc in Nijmegen: Mw. A. Rasing – Hoogveld (onderzoeksverpleegkundige) of mw. dr. E.J. Abbink - Zandbergen (arts-onderzoeker) op telefoon 024 - 366 72 08 of e-mail anja.rasing-hoogveld@radboudumc.nl of evertine.abbink@radboudumc.nl

  • Medewerkers
  • Intranet