Lopende onderzoeken Diabetesonderzoek

Gevraagd: personen met diabetes type 2 die behandeld worden met insuline (man/vrouw)

Bent u geïnteresseerd in deelname aan een diabetesonderzoek?

De afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen doet onderzoek naar Diabetes. Lage bloedsuikerwaarden (hypo’s) zijn een veelvoorkomend probleem bij personen die behandeld worden met insuline.

Het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het beter begrijpen wat de invloed is van hypo’s, gemeten met een glucosesensor, op het leven van personen met diabetes.

Deelname en vergoeding

U kunt deelnemen aan het onderzoek wanneer u:

  • diabetes type 2 heeft
  • behandeld wordt met insuline
  • minimaal eenmaal per maand een hypo heeft (gemeten waarde en/of klachten passend bij een hypo)
  • minimaal eenmaal per dag uw glucose meet met een vingerprik of een glucosesensor draagt
  • bereid bent om 3 keer naar het onderzoekscentrum te komen gedurende 1 jaar
  • bereid bent gedurende 10 weken een glucosesensor (waarvan de waardes tijdens het onderzoek niet zichtbaar zijn) en een activiteitmeter te dragen en driemaal daags een vragenlijst op een app in te vullen.

Deelnemers aan dit onderzoek krijgen de gebruikelijke medische zorg en een aantal extra onderzoeken zoals bloeddruk, lengte, gewicht en bloedafname (waarvan één keer nuchter). Tijdens het onderzoek worden de glucosesensor en activiteitmeter ter beschikking gesteld. Deelname is kosteloos en reis- en onkosten worden vergoed. Daarnaast is er een vergoeding van €100 voor deelname aan dit onderzoek en mogen deelnemers na afloop de activiteitmeter houden.

Hierboven ziet u de uMotif app die we in deze studie gebruiken. Deelnemers beantwoorden via deze app drie keer per dag en wanneer zij een hypo krijgen enkele vragen.

Meer informatie en aanmelden

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek? Dan kunt u zich aanmelden via het formulier aanmelden diabetesonderzoek.

Voor meer informatie zonder verdere verplichting kunt u contact opnemen met de arts-onderzoekers van dit onderzoek in het Radboudumc in Nijmegen: mw. drs. Namam Ali, T 06 – 3602 5276 / e-mail namam.ali@radboudumc.nl of mw. dr. Evertine Abbink – Zandbergen, T 024 – 3 66 72 08 / e-mail evertine.abbink@radboudumc.nl.

  • Medewerkers
  • Intranet