DIAgnose en Behandeling van Incontinentie en Prolaps (DIABIP)
Bekkenbodemproblematiek biobank:
Onderzoek naar bekkenbodemproblematiek, zoals ongewild urineverlies (incontinentie) en vaginale verzakkingen (prolaps) bij vrouwen. 

Over ongewild urineverlies of vaginale verzakkingen

Bekkenbodemproblematiek, zoals een vaginale verzakking en/of ongewild urineverlies is een veelvoorkomend probleem onder vrouwen. Ongeveer 20-50% van de vrouwen krijgt ooit in haar leven te maken met dit probleem. Vrouwen met dit probleem kunnen naast de lichamelijke klachten ook psychische en seksuele klachten ervaren. De kwaliteit van leven kan hierdoor beïnvloed worden en deze vrouwen hebben een verhoogd risico op sociale isolatie.
 
Risicofactoren voor het krijgen van bekkenbodemproblematiek zijn: leeftijd, overgewicht, aantal kinderen en vaginale bevallingen. Dit worden omgevingsfactoren genoemd. Daarnaast komt dit probleem vaker voor binnen bepaalde families en kan er sprake zijn van een genetische aanleg. De oorzaak voor bekkenbodemproblematiek wordt multifactorieel genoemd; zowel omgevingsfactoren als genetische factoren spelen een rol. De precieze oorzaak van bekkenbodemproblematiek op het niveau van de cellen en genen is grotendeels nog niet bekend.

Over de biobank Bekkenbodemproblematiek

Om dit probleem te onderzoeken heeft de onderzoeksgroep DIABIP vanuit de afdelingen gynaecologie, urologie en genetica de bekkenbodemproblematiek biobank opgezet. Hierin worden medische gegevens, DNA en urine van vrouwen met en zonder deze klachten opgeslagen. Het doel van deze biobank is om de precieze oorzaak van bekkenbodemproblematiek te achterhalen, de behandeling te verbeteren en te onderzoeken of bekkenbodemproblematiek in de toekomst kan worden voorkomen. 

Deelname aan het onderzoek

De biobank bekkenbodemproblematiek verzamelt gegevens en lichaamsmateriaal van vrouwen met en zonder klachten:
 
Vrouwen met klachten
Wanneer u op de polikliniek van het Radboudumc komt met bekkenbodemproblematiek kan aan u gevraagd worden voor deelname aan de biobank. Tevens kan het zijn dat u een brief heeft ontvangen met de vraag of u wilt deelnemen aan de biobank.
 
Vrouwen zonder klachten
Indien u geen klachten heeft van bekkenbodemproblematiek, kunt u deelnemen aan de biobank vanaf een leeftijd van 60 jaar en indien u minimaal één keer vaginaal bent bevallen en geen voorgeschiedenis heeft van bekkenbodemproblematiek.

Deelname aan de bekkenbodemproblematiek biobank houdt in:

  1. Afgifte van lichaamsmateriaal (bloed of speeksel en in sommige gevallen kan aan u gevraagd worden ook urine af te staan).
  2. Toestemming voor het gebruik en eventueel opvragen van uw medische gegevens van bekkenbodemproblematiek. Indien u geen klachten van bekkenbodemproblematiek heeft, zal u gevraagd worden eenmalig een vragenlijst over bekkenbodemproblematiek in te vullen.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Met de verzamelde gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Het lichaamsmateriaal en verzamelde medische gegevens of vragenlijst worden allen opgeslagen onder een unieke code, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Meer informatie hierover kunt u vinden in de informatiefolder (let op: er is een aparte folder voor vrouwen met en zonder klachten).
 
De resultaten van het onderzoek zullen voorlopig vooral wetenschappelijke waarde hebben en worden anoniem gepubliceerd in vakliteratuur. Voor het onderzoek is toestemming verkregen van de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) Regio Arnhem-Nijmegen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie vindt u in deze folder en in de folders voor vrouwen met en zonder klachten. Voor overige vragen kunt u contact opnemen:
E-mail: projectdiabip@radboudumc.nl

Postadres:
Radboudumc
Antwoordnummer 540
6500VC Nijmegen
Drs. W.M. Post (Biobank BBP) 791 GYN 

  • Medewerkers
  • Intranet