Over het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de EMR behandeling op de lange termijn in kaart te brengen. Dit doen we door alle gegevens met betrekking tot de behandeling te verzamelen tijdens de EMR en twee controle darmonderzoeken. Hierbij kijken we onder andere naar gegevens over de poliep, complicaties en de werkzaamheid van de behandeling.

Voor wie?

Patiënten van 18 jaar of ouder met één of meer grote darmpoliepen (>2cm) in de dikke darm, en een Endoscopische Mucosale Rsectie (EMR) ondergaan om de poliep te verwijderen.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan inschatten of u voor dit onderzoek in aamerking komt.

Vragen en aanmelden

Dit is een observationele studie, wat betekent dat we in het dossier meekijken naar de behandeling die u krijgt. Een aantal gegevens over de behandeling en de controle onderzoeken wordt anoniem verzameld. U hoeft hiervoor niet vaker naar het ziekenhuis te komen en geen extra behandelingen te ondergaan. Met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
Dutch National Prospective EMR Cohort

Contact

Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met de research unit MDL onder vermelding van de titel van deze studie.

  • Medewerkers
  • Intranet