Lopende onderzoeken Doremy Registry

Internationale prospectieve registratie voor lokale behandelingen in myxoid liposarcoom.

Over het onderzoek

In deze database worden de resultaten van verschillende behandelopties bij myxoid liposarcomen prospectief (start voorafgaand aan de behandeling) geregistreerd.

Voor wie?

  • Patiënten met een diagnose myxoid liposarcoom
  • De behandeling hiervoor is nog niet gestart
  • Nu een indicatie voor operatie en/of bestraling
  • Leeftijd 18 jaar of ouder

Dit overzicht is nog niet volledig. Uw behandelend arts kan u meer informatie geven over de criteria waaraan u moet voldoen.

Behandeling

Dit is een registratiestudie en maakt geen onderdeel uit van een behandeling.

In de database worden de verschillende behandelopties bij myxoid liposarcoom prospectief geregistreerd:

  • Alleen operatie 
  • Bestraling waarna operatie
  • Operatie waarna bestraling
  • Alleen bestraling (bijvoorbeeld ter klachtenverlichting van uitzaaiingen)

Meer informatie over de behandeling en eventuele bijwerkingen.

Deelnemende ziekenhuizen

Als u aan dit onderzoek mee wilt doen, kunt u ook bij één van de andere ziekenhuizen terecht. Bijvoorbeeld als u daar dichterbij woont dan bij het Radboudumc.

Onderzoekers

Dr. P.M. Braam, radiotherapeut-oncoloog, Radboudumc

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u vervolgens doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Informatie voor verwijzers

Heeft u vragen over het onderzoek? Of wilt u overleggen of uw patiënt in aanmerking komt? Neem dan contact op met: 

Trialbureau Hematologie - Oncologie

Email: trialbureauhemat-onco@radboudumc.nl

Telefoon: (024) 361 47 94

  • Medewerkers
  • Intranet