Lopende onderzoeken Gebruik van 3D modellen bij hersenscans

Achtergrond van het onderzoek

Patiënten met een hersentumor ondergaan een lang traject van behandeling. Een onderdeel hiervan is het verwijderen van de tumor middels een operatie. Hiervoor komt de patiënt bij de neurochirurg. In een gesprek (pre-operatief consult) wordt uitleg over de operatie gegeven. Met dit onderzoek willen we kijken of u goede uitleg heeft gekregen van de neurochirurg. Ook willen we met u kijken op welke manier we dit in een vragenlijst het beste kunnen navragen bij patiënten. Om deze reden zullen we gezamenlijk een vragenlijst doorlopen over het gesprek met de neurochirurg. Na het volledig invullen van de vragenlijst, zullen we gezamenlijk per onderdeel de vragenlijst doorlopen om onduidelijkheden op te sporen. Het geheel zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om inzicht  en duidelijkheid te krijgen in de informatie die de neurochirurg aan de patiënt geeft om zo de informatieverstrekking te kunnen optimaliseren. 

Wat meedoen inhoudt

Indien u interesse heeft in deelname, vragen wij u een vragenlijst in te vullen samen met de uitvoerend onderzoeker. Dit willen we binnen een paar dagen na het gesprek bij de neurochirurg doen via telefonisch contact of videobellen. Wij vragen u of u de vragen in de vragenlijst duidelijk vindt en hoe u de vragen interpreteert. Dit gesprek zullen we opnemen (audio-opname).

Voor wie

Patiënten met een glioom op een plek waar ook belangrijke hersenfuncties gelokaliseerd zijn, komen in aanmerking voor dit onderzoek. Bespreek met uw behandelend arts of u in aanmerking komt.

Contactgegevens

Voor meer infromatie kunt u contact opnemen met Sumeyye Sezer (ANIOS neurochirurgie): telefoonnumer 024-3666408.
 

  • Medewerkers
  • Intranet