Lopende onderzoeken Geur-onderzoek: Onderzoek naar de relatie tussen geurverlies en het risico op parkinson

GEUR - Onderzoek naar de relatie tussen geurverlies en het risico op parkinson

Wist u dat er een verband is tussen reukvermogen en hersengezondheid? Tijdelijk reukverlies kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld infecties, zoals COVID-19. Langdurig reukverlies kan een signaal zijn van een hersenziekte, zoals de ziekte van Parkinson. Bij sommigen kan reukverlies j├íren vooraf gaan aan het ontstaan van motorische symptomen of een parkinson diagnose. Let op: er spelen nog veel meer factoren een rol; niet iedereen met reukverlies ontwikkelt een hersenziekte.

Het Radboudumc doet in samenwerking met The Michael J. Fox Foundation onderzoek naar de link tussen reukverlies en het risico op de ziekte van Parkinson. Als onderdeel van deze studie wordt er nu in Nederland een simpele geurtest beschikbaar gesteld voor iedereen van 60 jaar en ouder die geen parkinson diagnose heeft.
Helpt u mee?

Klik dan hier voor meer informatie over het onderzoek en deelname hieraan.

  • Medewerkers
  • Intranet