Lopende onderzoeken LAPC registratie studie

Dit is een studie naar lokaal niet-operabele alvleeskliertumoren, om meer inzicht te krijgen in de resultaten van de huidige behandelingen.

Voor wie?

  • U komt in aanmerking indien u alvleesklierkanker heeft die niet operatief te verwijderen is.
  • U heeft geen uitzaaiingen van de kanker buiten de alvleesklier.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Over het onderzoek

De LAPC studie is een landelijke registratiestudie van patiënten met alvleeskliertumoren die met een operatie niet zijn te verwijderen. Van deze patiënten worden gegevens verzameld en vastgelegd in een database. Het doel is om meer inzicht in de resultaten van de huidige behandelingen. Bovendien willen we aanknopingspunten vinden hoe we de behandeling van deze patiënten zouden kunnen verbeteren. Deelname aan dit onderzoek heeft geen verdere gevolgen voor uw huidige behandeling.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel: Pancreatic locally advanced irresectable cancer registry study.
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met heelkundecasemanagers@umcn.nl
 


Afdeling Heelkunde

De afdeling Heelkunde behandelt patiënten met een groot aantal ziektebeelden. U kunt bij ons terecht voor zeer complexe én voor relatief kleine chirurgische ingrepen.

lees meer

Contact

Afdeling Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08
  • Medewerkers
  • Intranet