Lopende onderzoeken Leer elkaar beter begrijpen bij de logopedist

Doelgroep

Thuiswonende mensen met een diagnose ‘dementie’. Dat betekent, als u deze gegevens hebt van de huisarts of geriater, een score van 1 of 2 op de Clinical Dementia Rating scale (CDR) of een score tussen 10 en 24 op de Mini Mental State Examination (MMSE). Deze persoon moet een hulpvraag hebben op het gebied van communicatie. Bijvoorbeeld omdat hij/zij moeite heeft gekregen met het voeren van een gesprek, er steeds meer misverstanden ontstaan of omdat hij/zij zich vaak gefrustreerd voelt omdat communiceren moeilijker wordt. Tot slot moet er een (gezonde) mantelzorger zijn die actief aan de behandeling deel wil en kan nemen. Dat kan een partner zijn, maar ook een zoon/dochter, goede kennis of buur.
 
Mensen die erg slecht kunnen horen of zien, andere taalstoornissen hebben (bijvoorbeeld ten gevolge van een beroerte) of niet goed Nederlands spreken en begrijpen kunnen helaas niet met dit onderzoek meedoen.

Wat houdt het onderzoek in?

Misverstanden en frustraties door moeilijk op woorden komen of begrijpen wat mensen zeggen, hoort ook bij dementie. Het doel van deze behandeling is om dit probleem beter te begrijpen èn elkaar beter te begrijpen. We leren mensen met dementie hoe ze (in hun eigen woorden) anderen kunnen laten zien hoe ze het makkelijkst praten. Het doel van het onderzoek is om er achter te komen of deze aanpak echt werkt. Maar ook waarom het werkt en voor wie deze aanpak het beste werkt. Verder moet het onderzoek ons leren hoe we de mensen die er baat bij hebben het beste kunnen vinden. En tenslotte wat we logopedisten moeten leren om deze behandeling goed uit te voeren.

We willen 40 mensen met communicatieproblemen als gevolg van dementie en hun mantelzorger deze behandeling aanbieden. Na afloop vragen we of ze zich er beter door voelen en waarom. Daarna vragen we dat nog drie keer, tot 9 maanden na afloop van de behandeling. Als de behandeling echt werkt, gaan we meer logopedisten opleiden en het in kranten en Alzheimer cafés bekend maken.

Deelname aan het onderzoek

U krijgt zes bijeenkomsten van een uur met een logopedist waarin u leert over dementie en communicatie, en hoe hiermee om te gaan in uw persoonlijke situatie.
Op vijf momenten (verdeeld over een jaar tijd) vragen wij u twee vragenlijsten in te vullen samen met de onderzoeker, en eenmaal een  kort interview, afgenomen door de onderzoeker.

Locatie

Thuis, voor mensen in de regio’s Nijmegen, Wijchen, Tiel, Beneden-Leeuwen, Druten, Beuningen en Zevenaar

Meer informatie of mee doen

Neem contact op met de onderzoeker:
Mariëlle Olthof-Nefkens
E: marielle.olthof-nefkens@radboudumc.nl
T: 024 - 366 81 95

  • Medewerkers
  • Intranet