Lopende onderzoeken Longkanker: Biobank thoracale oncologie

Het doel van deze biobank is de diagnostiek, behandeling en prognose van patiënten met longkanker te verbeteren.

Voor wie?

  • Voor alle patiënten met een vermoeden op of een vastgestelde longkanker.
  • Patiënten met longkanker die starten met een (nieuwe) therapie.
  • Patiënten die tenminste 18 jaar of ouder zijn.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Over het onderzoek

Wij vragen toestemming voor de opslag van uw lichaamsmateriaal, zoals bloed en weefsel. Verder vragen wij toestemming voor het gebruik van medische gegevens zoals die in het medisch dossier te vinden zijn. Het lichaamsmateriaal en de gegevens worden gecodeerd opgeslagen. Wij bewaren dit voor toekomstig onderzoek.

Meer informatie

Vragen een aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Contact

Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met het RTC-CS oncologie, afdeling Longziekten. 
E-mailadres: Longziekten-ResearchVPK@long.umcn.nl

  • Medewerkers
  • Intranet