Lopende onderzoeken MacTel studie

Doel van het onderzoek

Maculaire teleangiëctasieën (MacTel) type 2 is een oogziekte van het centrale deel van het netvlies (de gele vlek). Patiënten met MacTel gaan geleidelijk minder goed zien en er bestaat momenteel nog geen behandeling voor deze ziekte. Over de oorzaak van de ziekte is nog weinig bekend.

Het doel van deze studie is om het natuurlijk beloop van MacTel type 2 in kaart te brengen en te onderzoeken hoe de ziekte precies ontstaat. Hiermee hopen we aanknopingspunten te vinden voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. Daarnaast wordt in het DNA onderzocht of MacTel type 2 genetisch bepaald is.

Voor wie?

Patiënten met MacTel type 2

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Over het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een eenmalig bezoek aan het ziekenhuis, waarbij verschillende onderzoeken worden gedaan, zoals een gezichtsscherptemeting, scans van de ogen en een bloedafname voor DNA-onderzoek. Daarnaast wordt er jaarlijks telefonisch contact opgenomen om te vragen hoe het gaat.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Links

http://www.lmri.net (informatie alleen in Engels)
www.oogartsen.nl
 

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
A natural history observation and registry (NHOR) study of macular telangiectasia type 2. The MacTel study

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met het trialcentrum van de afdeling Oogheelkunde (024-3613212, contactpersoon Asha Kalisingh) onder vermelding van de studienaam: MacTel studie.

  • Medewerkers
  • Intranet