Lopende onderzoeken Melanoom: CA017-055

Over het onderzoek

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom die niet eerder behandeld zijn. In dit onderzoek wordt de werkzaamheid van behandeling met het geneesmiddel BMS-986205 in combinatie met nivolumab vergeleken met de werkzaamheid van nivolumab met een placebo.

Voor wie?

  • Patiënten van 18 jaar en ouder met een melanoom dat niet met een operatie te behandelen is of is uitgezaaid (stadium III of IV) die hiervoor nog geen eerdere behandeling hebben gehad.


Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Wat houdt het onderzoek in?

Patiënten die deelnemen aan het onderzoek loten tussen 2 behandelingen: De ene groep krijgt een combinatie van de standaardbehandeling nivolumab met het nieuwe middel BMS-986205. De andere groep krijgt de standaardbehandeling nivolumab met een placebo (een niet werkzame stof). De 2 groepen worden met elkaar vergeleken. Nivolumab wordt via een infuus toegediend. BMS-986205 (of placebo) is een tablet dat iedere dag op hetzelfde tijdstip met water moet worden ingenomen. Verder worden er aanvullende onderzoeken gedaan zoals bloedafname voor onderzoeksdoeleinden. Hiermee kan worden bepaald hoeveel van de onderzoeksmiddelen in het bloed zitten, en hoe dit wordt afgebroken. Ook kan gezien worden of het afweersysteem van het lichaam eiwitten aanmaakt die het onderzoeksmiddel herkennen. Daarnaast wordt er regelmatig een CTof MRI scan van de borstkas, buik en bekken gedaan. Patiënten worden gevraagd om vragenlijsten in te vullen.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
A phase 3, randomized, double-blind study of BMS-986205 combined with nivolumab versus nivolumab in participants with metastatic or unresectable melanoma that is previously untreated.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met het Trialbureau Medische Oncologie (studies.onco@radboudumc.nl) onder vermelding van interne code MOMEL30_CA017-055.


Medische Oncologie afdeling

De afdeling Medische Oncologie is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met kanker. naar de afdeling
  • Medewerkers
  • Intranet