Lopende onderzoeken Melanoom: MIND-DC

Onderzoek bij patiënten met een melanoom (een vorm van huidkanker). Onderzocht wordt of een nieuwe behandeling (met dendritische cellen) ná de standaardbehandeling (lymfekliertoilet of schildwachtprocedure) helpt om het terugkomen van een melanoom te voorkomen.

Voor wie?

Patiënten van 18 jaar en ouder met uitzaaiingen van melanoom in de lymfeklieren (stadium IIIB of IIIC)  die recent een lymfekliertoilet of schildwachtprocedure hebben ondergaan en fit genoeg zijn om een behandeling te ondergaan.

Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Over het onderzoek

Patiënten die deelnemen aan de studie worden door loting verdeeld over 2 groepen. Twee derde van de patiënten krijgt de experimentele behandeling, waarbij bewerkte lichaamseigen dendritische cellen worden toegediend (het medicijn). Een derde van de patiënten krijgt een placebo (nepmiddel zonder werkzame stof) toegediend. De twee groepen worden met elkaar vergeleken.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u eventueel doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Links

Meer over het onderzoek op kanker.nl.
Download hier de patiënteninformatie van deze trial.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel
A randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study to evaluate active immunization in adjuvant therapy of patients with stage IIIB and IIIC melanoma with natural dendritic cells pulsed with synthetic peptides.

Contact
Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met de arts-onderzoekers (mindstudie.til@radboudumc.nl) onder vermelding van interne code MIND-DC.
 


Medische Oncologie afdeling

De afdeling Medische Oncologie is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met kanker. naar de afdeling
  • Medewerkers
  • Intranet