Lopende onderzoeken MIND-PD: ziekte van Parkinson

Over het onderzoek

Met dit project willen onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen de effecten van kortdurige en langdurige stress op de ziekte van Parkinson in kaart brengen. De onderzoekers willen kijken of het volgen van een mindfulness training stress kan verminderen. Bij de mindfulness training horen lichamelijke en mentale oefeningen. Ook leert men strategieën om in het dagelijks leven beter met stress om te gaan. De onderzoekers kijken ook ze of de behandeling positieve effecten kan hebben op de klachten van de ziekte van Parkinson.

lees meer

Over het onderzoek

Met dit project willen onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen de effecten van kortdurige en langdurige stress op de ziekte van Parkinson in kaart brengen. De onderzoekers willen kijken of het volgen van een mindfulness training (mindfulness based cognitive therapy; een behandeling die gericht is op de leefstijl) stress kan verminderen. Bij de mindfulness training horen lichamelijke en mentale oefeningen. Ook leert men strategieën om in het dagelijks leven beter met stress om te gaan. De onderzoekers kijken ook ze of de behandeling positieve effecten kan hebben op de klachten van de ziekte van Parkinson.

De interventie duurt twee maanden en wordt aangeboden in het Radboudumc in Nijmegen. Om goed in de gaten te houden hoe de stressklachten en de ziekte van Parkinson elkaar beïnvloeden, worden alle deelnemers gedurende 1 jaar gevolgd. Op die manier kunnen de onderzoekers zien of de interventie op de korte en lange termijn kan helpen om met stress om te gaan, en of er ook na verloop van tijd effecten van de interventie (in de hersenen) terug te zien zijn. De effecten van de interventie worden onderzocht door middel van hersenscans, meetwaardes die wat zeggen over ontstekingsreacties in het lichaam en verschillende vragenlijsten.

Deelname houdt in dat u gedurende 12 maanden 3 keer naar het Donders instituut in Nijmegen komt voor een testdag. De eerste afspraak vindt plaats aan het begin van het onderzoek, de tweede afspraak na 2 maanden en de derde afspraak 12 maanden na de eerste afspraak. Bij de eerste en laatste afspraak wordt ook een MRI scan van uw hersenen gemaakt. Na de eerste afspraak word u ingeloot in één van twee groepen. Eén groep krijgt tussen afspraak 1 en 2 een mindfulness training. De andere groep mag de training na afloop van het onderzoek (na 12 maanden) volgen.


Wie kunnen meedoen?

Bekijk de voorwaarden om mee te kunnen doen aan deze studie.

lees meer

Wie kunnen meedoen?

Om mee te kunnen doen aan het onderzoek moet u de ziekte van Parkinson hebben. Uw diagnose mag maximaal tien jaar geleden gesteld zijn. Als u korter geleden gediagnosticeerd bent is dat dus ook goed.

U kunt niet meedoen aan het onderzoek als u ook andere neurologische ziektes hebt (zoals een beroerte, epilepsie, dementie), als u metaal in uw lichaam hebt (zoals een pacemaker, DBS, of een insulinepompje), als u angstig bent in kleine ruimtes (claustrofobie), of als u zwanger bent.

Of u verder geschikt bent om mee te doen aan het onderzoek, gaan de onderzoekers bekijken aan de hand van een korte vragenlijst die u thuis kunt invullen. Deze vragenlijst ontvangt u van ons na aanmelding voor het onderzoek. Dat kan via https://www.parkinsonnext.nl/leefstijlinterventie-tegen-stress/ of door te mailen naar mind-pd@donders.ru.nl.


Behandeling

Deelnemers worden verdeeld in 2 groepen, waarvan één groep tijdens het onderzoek een leefstijlinterventie krijgt. De andere groep kan dit na afloop van het onderzoek volgen.

lees meer

Behandeling

In dit onderzoek worden deelnemers door loting verdeeld in 2 groepen.

Groep A volgt tijdens het onderzoek een mindfulness training. De training vindt plaats in het Centrum voor Mindfulness in het Radboudumc en bestaat uit 8 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2,5 uur plus één dag. Bij de training horen lichamelijke en mentale oefeningen en dagelijks huiswerk. Men leert strategieën om in het dagelijks leven beter met stress om te gaan.

Groep B volgt tijdens het onderzoek geen interventie, maar kan de interventie na afloop van het onderzoek (na 12 maanden) volgen.


Vragen en aanmelden

Als u vragen heeft of mee wilt doen aan dit onderzoek, kunt u een e-mail sturen naar mind-pd@donders.ru.nl

meer informatie

Informatie voor verwijzers

Hier leest u als verwijzer (bijv. arts) meer informatie over het onderzoek en of uw patiënt voor deelname in aanmerking komt.

lees meer

Informatie voor verwijzers

In- en exclusiecriteria

De belangrijkste in- en exclusiecriteria voor deelname aan de studie zijn als volgt:

Inclusiecriteria:

  • Diagnose van de ziekte van Parkinson
  • Ziekteduur <11 jaar
  • MRI-compatibel

Exclusiecriteria:

  • Stressgerelateerde klachten (worden verder in kaart gebracht door middel van vragenlijst tijdens screeningsprocedure)

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek? Of wilt u overleggen of uw patiënt in aanmerking komt? Neem dan contact op met:

  • Medewerkers
  • Intranet