Doel van het onderzoek

Het MIND-Set onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc. Met dit onderzoek willen we psychiatrische aandoeningen beter begrijpen. Dit zal zowel de diagnostiek als de behandeling van onze patiënten ten goede komen.

Het MIND-Set onderzoek is een afdelingsbreed project, waar zoveel mogelijk van onze patiënten aan deelnemen. In dit project worden verschillende psychiatrische aandoeningen onderzocht op overeenkomsten en verschillen. Ook willen we risicofactoren voor deze aandoeningen beter vast kunnen stellen. Het uiteindelijk doel is: effectievere behandelingen die zijn afgestemd op uw persoonlijke kenmerken.

Voor wie?

Patiënten van 18 jaar en ouder die naar de polikliniek Psychiatrie verwezen worden voor diagnostiek of opgenomen zijn op de kliniek van de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc, worden gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?

Het MIND-Set onderzoek bestaat uit 3 onderdelen. Het eerste deel kan aansluitend op uw eerste afspraak op de afdeling Psychiatrie worden uitgevoerd en bestaat uit het afnemen van een aantal extra buizen bloed. Voor de overige onderdelen wordt een aparte afspraak met u gemaakt. Indien mogelijk laten wij dit aansluiten op een vervolgafspraak met uw behandelaar op de afdeling Psychiatrie.

1. Bloedafname
Tijdens uw eerste afspraak op de afdeling Psychiatrie wordt standaard bloed afgenomen. Indien u meedoet aan het MIND-Set onderzoek zal een aantal extra buizen bloed worden afgenomen om meer te leren over biologische risicofactoren voor psychische problemen. Een gekwalificeerde verpleegkundige of arts neemt 4 extra buisjes bloed bij u af. Hiermee wordt specifiek naar enkele genetische eigenschappen gekeken. Het bloed wordt verder nergens voor gebruikt.

2. Neuropsychologisch Onderzoek (NPO):
Het tweede deel van het onderzoek zal ongeveer 2 à 2 ½ uur duren en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Computertaken: U doet een aantal korte taken op de computer, waarbij van u wordt gevraagd om op verschillende manieren te reageren op woorden of plaatjes die op een computerscherm verschijnen. Dit zijn simpele taken waarbij u slechts op enkele knoppen hoeft te drukken.
  • Vragenlijsten: U vult tijdens dit onderdeel vragenlijsten in die gaan over hoe u zich voelt en hoe u op zaken reageert. Sommige vragen kunnen als belastend of indringend worden ervaren, daarom is er een onderzoeksmedewerker aanwezig om u eventueel te helpen met het invullen van deze vragenlijsten.
  • Ontlasting en haarmonster: Eerder onderzoek heeft ons geleerd dat darm- systemen veel invloed hebben op hoe mensen zich voelen. Om dit te meten, willen we u vragen om thuis een monster van uw ontlasting te verzamelen. Dit monster verzamelt u zelf in alle rust na uw afspraak. Wij geven u hiervoor de benodigdheden mee, inclusief een gefrankeerde retourenvelop om het ontlastingmonster terug te sturen. U krijgt hier nog meer informatie over. Tenslotte zullen we een klein lokje haar afknippen om de hoeveelheid stresshormoon in te meten. Uitslagen over uw biologisch materiaal kunnen niet aan u worden teruggekoppeld.

3. MRI-scan:
Bij een deel van de deelnemers wordt een MRI scan gemaakt. Indien u één van deze deelnemers bent, dan wordt hiervoor een aparte afspraak met u gepland. Deze afspraak vindt plaats op het Donders Instituut voor Cognitive Neuroimaging (Kapittelweg 29, Nijmegen). Dit gedeelte van het onderzoek duurt ongeveer 2 uur, waarvan u ongeveer 60 minuten in de MRI-scanner ligt. In de scanner bekijkt u een videofragment. Eventuele toevalsbevindingen van de MRI scan koppelen we aan u terug.

Deelname aan het onderzoek

Wij willen u vragen of u mee wilt doen aan dit onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig en niet verplicht. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. U krijgt gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het onderzoek. Mocht u bezwaar hebben tegen deelname aan een onderdeel van het onderzoek, maar wel aan de rest van het onderzoek deel wil nemen, dan kan dat. U kunt dit tijdens de afspraak op de afdeling Psychiatrie bespreken.

Deelname aan het MIND-Set onderzoek vraagt van u een tijdsinvestering van ongeveer 3 uur. Voor de toekomst kan het onderzoek nuttige gegevens opleveren waar u een bijdrage aan kunt leveren door deel te nemen. Uw reiskosten worden vergoed tot maximaal € 25.

Verzekering

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het onderzoek of binnen 4 jaar na het einde ervan. Wilt u meer informatie over deze verzekering dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Al uw gegevens worden geheel anoniem verwerkt. Ze zijn niet aan u als persoon te koppelen. Alleen de onderzoekers hebben toegang tot de gegevens. Onderzoeksgegevens moeten tot 15 jaar na afsluiting van het onderzoek bewaard worden. Wij bewaren deze gegevens op een veilige plaats. Na deze periode worden de onderzoeksgegevens vernietigd. Voor toekomstig onderzoek kunnen we uw deelname wellicht weer goed gebruiken. U kunt ook dan altijd weigeren, zonder opgave van reden. Alleen de onderzoekers van dit onderzoek kunnen uw gegevens inzien en u benaderen. Uw gegevens worden dus niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. U kunt uw keuze om deel te nemen aan het onderzoek tijdens u afspraak op de afdeling Psychiatrie op het toestemmingsformulier aangeven.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft kunt u deze tijdens uw afspraak op de afdeling Psychiatrie stellen of contact opnemen met de onderzoekers:
Email: mindsetonderzoek@radboudumc.nl

Wilt u contact met een onafhankelijke arts niet betrokken bij dit project, dan kunt u contact opnemen met dr. Jurgen Claassen:
Telefoonnummer: 024 361 6772
Email: Jurgen.Claassen@radboudumc.nl

  • Medewerkers
  • Intranet