Veel patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) ervaren stress en vermoeidheid. Dit leidt vaak tot een slechtere kwaliteit van leven en verhoogde gezondheidszorgkosten.

In dit onderzoek kijken we of we door het aanbieden van Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) aan mensen met IBD de stress en vermoeidheid kunnen verminderen en de kwaliteit van de slaap kunnen verbeteren. Verder onderzoeken we de kosteneffectiviteit en haalbaarheid van implementatie.

Deelname aan onderzoek


Meedoen

Als u meedoet aan dit onderzoek, vragen we u om op verschillende tijdstippen een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook vragen we u op twee meetmomenten gedurende 14 dagen een hoofdband te dragen tijdens de nachtrust. lees meer

Meedoen

Na uw aanmelding wijzen wij u op basis van loting toewijzen aan één van de twee groepen:

 1. de gebruikelijke behandeling
 2. de MBCT, waarbij de gebruikte behandeling blijft doorlopen.

Indien u in de gebruikelijke behandeling wordt ingeloot, nodigen we u na afloop van de studie alsnog uit voor deelname aan MBCT. Op verschillende tijdstippen (start van onderzoek en na 3, 6, 9 en 12 maanden) verzoeken we u een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook vragen we u op twee meetmomenten (start van onderzoek en na 3 maanden) gedurende 14 dagen een hoofdband te dragen tijdens de nachtrust. Hiermee meten we de kwaliteit van uw slaap. In totaal zullen ongeveer 136 mensen deelnemen aan het onderzoek.

Aanmelden

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor dit onderzoek. Er zijn voldoende aanmeldingen binnen gekomen.


Contact

Milou ter Avest
(06) 18 77 50 34
contactformulier

Achtergrond


Achtergrond van dit onderzoek

Veel patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) ervaren stress en vermoeidheid. Huidige behandelingen richten zich hier echter nog niet op. Door het aanbieden van Mindfulness Based Cognitieve therapy (MBCT) hopen we stress en vermoeidheid te verminderen en de kwaliteit van de slaap te verbeteren. lees meer

Achtergrond van dit onderzoek

Veel patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD), zoals de Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, ervaren stress en vermoeidheid. Dit leidt vaak tot een slechtere kwaliteit van leven en verhoogde gezondheidszorgkosten. De huidige behandeling van IBD patiënten richt zich vooral op het voorkomen van nieuwe opvlammingen van de ziekte door middel van medicatie en operaties. De behandeling richt zich vaak nog niet op de stress en vermoeidheid die patiënten ervaren.

Een aantal studies tonen veelbelovende resultaten van Mindfulness Based Cognitieve therapy (MBCT) bij IBD, waaronder vermindering van stress en een verbetering van de kwaliteit van leven. Door het aanbieden van MBCT aan mensen met IBD hopen we stress en vermoeidheid te verminderen en de kwaliteit van de slaap te verbeteren.


Doel van het onderzoek

We willen onderzoeken of we door het aanbieden van Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) aan mensen met IBD stress en vermoeidheid kunnen verminderen en de kwaliteit van de slaap kunnen verbeteren. Verder onderzoeken we de kosteneffectiviteit en haalbaarheid van implementatie.

Algemene informatie

Het Radboudumc Centrum voor Mindfulness heeft dit onderzoek opgezet. Onderzoekers, waaronder artsen en verpleegkundigen, voeren het onderzoek uit in vier verschillende ziekenhuizen: het Jeroen Bosch, Rijnstate en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het Radboudumc. Voor dit onderzoek zijn 136 patiënten uit Nederland nodig. De medisch-ethische toetsingscommissie CMO Regio Arnhem-Nijmegen heeft dit onderzoek goedgekeurd. Informatie over de toetsing van onderzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid. website Rijksoverheid

Praktisch


Voor wie?

U kunt aan het onderzoek deelnemen wanneer u voldoet aan de volgende kenmerken:
 • U bent gediagnosticeerd met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, of de tussenvorm indeterminate colitis
 • Uw ziekte is op dit moment niet of nauwelijks actief
 • U bent 16 jaar of ouder
 • U heeft een stabiele dosering medicatie voor uw ziekte, of u gebruikt geen medicatie.
 • U heeft niet eerder een mindfulness cursus gevolgd

Planning

Het onderzoek zal van oktober 2020 tot oktober 2024 uitgevoerd worden. De mindfulness trainingen zullen in het voorjaar/de zomer van 2021 van start gaan.

Mogelijke voor- en nadelen

Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen. lees meer

Mogelijke voor- en nadelen

Aan dit onderzoek zijn geen directe risico’s verbonden en wij verwachten ook geen vervelende bijwerkingen van de mindfulness-training.

Zowel het volgen van de mindfulness-training als het invullen van de vragenlijsten en het meedoen aan de interviews en slaapmetingen zullen uw tijd en inzet vergen.

In de training wordt u uitgenodigd om stil te staan bij uw ervaringen, of deze nu prettig of onprettig zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u zich meer bewust wordt van bepaalde klachten of problemen, zoals stress, angst of somberheid. De meeste mensen merken na verloop van tijd dat zij juist door deze bewustwording beter kunnen omgaan met de klachten. Als u zich zorgen maakt of veel moeite hebt met de training, kunt u dit altijd bespreken met de trainer of uw behandelend arts.


Bijwerkingen of nadelige effecten

Er zijn geen bijwerkingen of nadelige effecten te verwachten van de mindfulness interventies. Wel kan mindfulness beoefening ervoor zorgen dat u zich meer bewust wordt van dingen die lastig zijn, waardoor dit (tijdelijk) meer op de voorgrond kan komen te staan. U krijgt ook vaardigheden aangeleerd om hier mee om te leren gaan.

Vergoeding

U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek. Eventuele reiskosten worden wel vergoed. De mindfulness oefeningen/training voor het onderzoek kosten u niets.

Gebruik en bewaren van gegevens

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens uw toestemming. lees meer

Gebruik en bewaren van gegevens

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens uw toestemming.Verzekering voor proefpersonen

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is op wettelijke gronden een verzekering afgesloten.

Informeren van uw behandelend arts

Wij sturen uw behandelend specialist altijd een bericht om te laten weten dat u meedoet aan het onderzoek. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek.

Niet meedoen of stoppen met het onderzoek?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. lees meer

Niet meedoen of stoppen met het onderzoek?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. U krijgt de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Als u stopt met het onderzoek, mogen de onderzoekers de gegevens die tot het moment van stoppen zijn verzameld, gebruiken.


Klachten over het onderzoek

Heeft u klachten over het onderzoek? Bekijk de contactmogelijkheden. lees meer

Klachten over het onderzoek

Bij klachten over het onderzoek raden we u aan eerst contact op te nemen met de onderzoekers. Zie daarvoor 'Heeft u vragen?' onder de sectie 'Overig'.

U kunt ook contact opnemen met de Klachtenbemiddeling van het Radboudumc:

 • Radboudumc Klachtenbemiddeling
 • 48 Afdeling Klachtenbemiddeling
 • Antwoordnummer 540
 • 6500 VC Nijmegen
 • T: (024) 361 31 91
 • Website Klachtenbemiddeling (voor medewerkers)

Einde van het onderzoek

Uw deelname aan het onderzoek kan stoppen door verschillende oorzaken. Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. lees meer

Einde van het onderzoek

Uw deelname aan het onderzoek stopt als:

 • alle meetmomenten voorbij zijn
 • u zelf kiest om te stoppen
 • de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen
 • Radboudumc, de overheid, of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen.

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer twee jaar na uw deelname.

OverigHeeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker (Annelieke van Velthoven of Milou ter Avest) of het onderzoeksteam (Prof. dr. Anne Speckens, Dr. Marloes Huijbers en Dr. Loes Nissen) via:

 • E-mail (te vinden bij 'Onderzoeksteam' onderaan de pagina')
 • Telefonisch
  • 024-36 15447 (Annelieke van Velthoven) .
  • 024-3614608 (Secretariaat Centrum voor Mindfulness)

Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts Dr. Anneke de Schryver, Maag-darm-leverarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dr. Anneke de Schryver weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met dit onderzoek.

Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris/klachtencommissie van het Radboudumc.

Onderzoeksteam

 • Medewerkers
 • Intranet