Lopende onderzoeken OCEAN-trial

Doelgroep

Patiënten met dunne darm angiodysplasieën (vaatafwijkingen), die ouder zijn dan 45 jaar, en door bloedverlies uit deze vaatafwijkingen bloedarmoede hebben en hierdoor herhaaldelijk ijzerinfusies of bloedtransfusies nodig hebben.

Doel van het onderzoek

Angiodysplasieën zijn afwijkende bloedvaatjes in het maag-darmstelsel die gemakkelijk bloeden en zo tot bloedingen van de darmen kunnen leiden. Als gevolg van dit bloedverlies kan bloedarmoede (anemie) ontstaan wat voor bleekheid, algehele malaise en vermoeidheid kan zorgen. Het doel van onderzoek naar dit ziektebeeld is om meer kennis te vergaren over het ontstaan van angiodysplasieën en daarnaast de behandelingsmogelijkheden voor de moeilijk te behandelen patiënten te verbeteren.
Het doel van dit specifieke onderzoek is om aan te tonen dat het medicijn Octreotide effectief is in het verminderen van de ijzerinfusie- en bloedtransfusiebehoefte door het verminderen van het bloedverlies uit de vaatafwijkingen.

Behandelgroep

Patiënten in de behandelgroep krijgen iedere vier weken twee injecties Octreotide (20 mg) in de bil, gedurende één jaar. Het is ook mogelijk in de controlegroep plaats te nemen.

De behandelgroep en controlegroep zijn even groot. Octreotide is een medicijn dat al wordt gebruikt voor andere ziektes. Het is een veilig middel, maar er zijn wel bijwerkingen.

Deelname aan het onderzoek

Als u deelneemt aan het onderzoek verwachten we het volgende van u:

  • Tweemaal een vragenlijst invullen.
  • Regelmatige polikliniekcontrole met het afnemen van bloed voor onderzoek (6x in totaal).
  • De patiënten in de behandelgroep krijgen één keer per maand 2 injecties octreotide in de bil. 

Duur van het onderzoek 

60 weken.

Meer informatie

Startdatum: Juni 2015
Trialstatus: Open voor deelname
Sponsor: Novartis Pharma
Principal Investigator Radboudumc: Prof. Dr. J.P.H. Drenth
Verwachte einddatum onderzoek: 1 augustus 2018
Verwachte datum resultaten: 1 oktober 2018
Studieprotocol (Engels): NCT02384122

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Of u aanmelden? Neem dan contact op met Lia Goltstein, onderzoeker: lia.goltstein@radboudumc.nl.

  • Medewerkers
  • Intranet