Lopende onderzoeken De invloed van hersenontwikkeling op het leren van woorden

Over het onderzoek

In vergelijking met de hersenen van volwassen zijn de hersenen van kinderen en adolescenten nog volop in de ontwikkeling en daardoor heel flexibel in het opslaan van nieuwe informatie. Het is algemeen bekend dat het leren van talen makkelijker gaat wanneer iemand er vroeg mee begint. Hoe het komt dat het taalleervermogen verandert naarmate we ouder worden en hoe dat in relatie staat met de hersenen, is nog niet goed onderzocht. Hiervoor willen wij in onze studie het taalleervermogen van kinderen vergelijken met dat van volwassenen. Om zo meer te weten komen over hoe leeftijd bijdraagt aan deze veranderingen wanneer mensen een nieuwe taal leren.

Wie kan meedoen?

Voor ons onderzoek zoeken wij gezonde deelnemers die tussen de 18 en 25 jaar oud zijn met Nederlands als hun moedertaal. Het kan voorkomen dat u gezond bent, maar dat u toch niet geschikt bent om mee te doen. De onderzoeker zal u daar meer over vertellen. Het onderzoek bestaat uit meerdere dagdelen, lees meer hierover onder het kopje: Wat betekent meedoen?  Vanwege het MRI-gedeelte is het daarom belangrijk dat er zich geen metalen voorwerpen in uw bovenlichaam bevindt (bijv. pacemakers, cochleaire implantaten, of een koperen anticonceptie spiraal, etc.). Een metalen draadje achter uw tanden is wel toegestaan.

Wat betekent meedoen?

Het onderzoek vindt plaats op vier dagdelen (‘sessies’) en vinden geheel plaats aan de Kapittelweg 29 te Nijmegen bij het DCCN. Tijdens sessie 1 nemen wij bij u een aantal testen af. Deze testen meten uw cognitieve vermogens. Het maken van de tests neemt ongeveer 2 uur in beslag. Tijdens sessie 2 zult u woorden gaan leren in een nieuwe taal door het maken van een computeropdracht. Om alvast te wennen aan hoe het is om in een MRI-scanner te liggen, zullen we aan het eind van sessie 2 oefenen in een Dummy-scanner. In totaal duurt deze sessie 1 uur.  Een week later komt u terug naar het DCCN om meer nieuwe woorden te leren. Dit gedeelte van sessie 3 is gelijk aan het eerste deel van sessie 2. Daarna zullen we naar de MRI-scanner gaan. Tijdens de scan maakt u een vergelijkbare computeropdracht als tijdens het woordleren. Na de scan doet u nog een computertaak. Sessie 3 duurt bij elkaar niet meer dan 2 uur. Bij sessie 4 komt u nogmaals naar het DCCN, en zult u tijdens uw bezoek een andere leertaak krijgen. Eerst zal u leren hoe u deze taak maakt in de Dummy-scanner. Hierna gaan we naar de MRI-scanner en zal u nogmaals de taak in de scanner doen. Deze sessie duurt in totaal ongeveer 1.5 uur.


U ontvangt in totaal €65,- als dank voor uw deelname. 

Vragen en aanmelden

Wil je deelnemen of heb je vragen? Stuur ons een e-mail via woordonderzoek@donders.ru.nl of bel/SMS/Whatsapp naar 06 2317 5265. Meer info? Ga naar onze officiƫle website.
 

  • Medewerkers
  • Intranet