Over het onderzoek

Het Radboudumc doet mee aan een landelijk onderzoek om uit te zoeken of het plaatsen van een drain na een alvleesklierstaartverwijdering nodig is. Het plaatsen van een drain kan ervoor zorgen dat wondvocht, bloed, pus of alvleeskliersappen makkelijk kunnen weglopen. Hierdoor kan een eventuele ontsteking of lekkage snel herkend worden. De afgelopen jaren zijn er chirurgen die drain achterwege te laten omdat ze denken dat de drain zelf ook problemen kan veroorzaken. Zo zouden huidbacteriën via de drain in het operatiegebied terecht kunnen komen. Daarnaast kan de drain ook voor schade aan de rest alvleesklier en de omliggende weefsels veroorzaken en veroorzaakt een drain ongemak voor de patiënt. Het is tot op heden nog niet goed uitgezocht of het weg laten van een drain in sommige gevallen beter kan zijn. 

Voor wie?

U kunt meedoen aan dit onderzoek als u voldoet aan de volgende omschrijving:

  • Uw alvleesklierstaart wordt binnenkort verwijderd
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U doet niet mee met een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek dat conflicteert met dit onderzoek

Dit overzicht is niet volledig. Uw behandelend arts kan u meer informatie geven over de criteria waaraan u moet voldoen.

Wat houdt het onderzoek in?

In deze studie worden de deelnemers door loting verdeeld in twee groepen. De ene groep krijgt wel een drain tijdens de alvleesklierstaartverwijdering en de andere groep niet. Indien u meedoet aan dit onderzoek wordt er geloot door een computer, waardoor u 50% kans heeft op het krijgen van een drain en 50% kans op het niet krijgen van een drain. U zult voor de operatie niet te horen welke van de twee opties u zal krijgen. De loting zal tijdens de operatie plaatsvinden.

Groep 1: Drain

De patiënten in deze groep krijgen een drain tijdens de operatie. Deze drain komt via een klein sneetje in de buik naar buiten. Hier hecht de chirurg hemvast om te voorkomen dat hij verplaatst. Aan de drain wordt een zakje of pot gedaan om het vocht op te vangen. De chirurg en zaalarts kijken hier dagelijks naar en bepalen wanneer de drain verwijderd kan worden.

Groep 2: Geen drain

De patiënten in deze groep krijgen geen drain tijdens de operatie. Deze groep zal verder op dezelfde manier behandeld worden. Mochten patiënten toch klachten krijgen van pijn of koorts, dan maken wij een scan om te kijken of er vocht ophoopt. Dit kan zo nodig door de radioloog aangeprikt worden. Er kan dan alsnog een dunne drain geplaatst worden.

Wat wordt er van u verwacht?

Om het onderzoek goed te laten verlopen is het belangrijk dat u de vragenlijsten die u opgestuurd krijgt invult en vervolgens terugstuurt.

Betrokken ziekenhuizen en onderzoeker

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een groot deel van de in alvleesklierchirurgie gespecialiseerde ziekenhuizen in Nederland (DPCG centra). 

Lokaal Hoofdonderzoeker: Dr. M.W.J. Stommel, chirurg, afdeling Heelkunde, Radboudumc.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wil meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Informatie voor verwijzers

Inclusiecriteria:

  • Alvleesklierstaartverwijdering
  • ≥ 18 jaar

Exclusiecriterium:

U doet mee met een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek dat conflicteert met dit onderzoek

  • Medewerkers
  • Intranet