Lopende onderzoeken PELICAN studie

Dit is een onderzoek naar een nieuwe behandeling (Radiofrequentie ablatie (RFA), oftewel lokaal wegbranden) van alvleeskliertumoren, die niet operatief kunnen worden verwijderd.

Voor wie?

Patiënten van 18 jaar of ouder met alvleesklierkanker

  • bij wie de kanker niet operatief te verwijderen is en
  • bij wie er geen uitzaaiingen van de kanker buiten de alvleesklier zijn

 
Niet elke patiënt komt in aanmerking voor dit onderzoek, omdat er strikte regels zijn aan deelname. Uw behandelend arts kan goed inschatten of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Over het onderzoek

De tumor die bij u is vastgesteld, is buiten de alvleesklier gegroeid en omringt belangrijke bloedvaten. Daarom is een operatieve verwijdering niet mogelijk. De huidige standaard behandeling is chemotherapie. Radiofrequente ablatie (RFA) is een relatief nieuwe techniek die in het buitenland wordt toegepast bij alvleeskliertumoren. Eerdere onderzoeken laten zien dat RFA behandeling mogelijk leidt tot een verlenging van de levensduur. Met behulp van de PELICAN studie willen wij onderzoeken of deze methode daadwerkelijk werkzaam is voor de behandeling van patiënten met een lokaal doorgegroeide alvleeskliertumor en of deze nieuwe behandeling leidt tot een langere overlevingsduur ten opzichte van de huidige standaard behandeling.

Wat houdt het onderzoek in?

Patiënten die deelnemen aan het onderzoek loten tussen de standaardbehandeling met chemotherapie en de nieuwe behandeling met radiofrequente ablatie met chemotherapie.

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.
Meer informatie.

Informatie voor de verwijzer

Wetenschappelijke titel: Pancreatic locally advanced irresectable cancer ablation, A randomized controlled superiority phase III multicenter trial.

Heeft u als verwijzend arts vragen of wilt u nadere informatie ontvangen? Neem dan contact op met HeelkundeCasemanagers@umcn.nl


Contact

Afdeling Heelkunde
Op werkdagen van 08:00-17:00 uur

(024) 361 38 08

Afdeling Heelkunde

De afdeling Heelkunde behandelt patiënten met een groot aantal ziektebeelden. U kunt bij ons terecht voor zeer complexe én voor relatief kleine chirurgische ingrepen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet