Lopende onderzoeken PROMPT-studie (Prostaatkanker)

Onderzoek naar het routinematig toepassen van moleculair onderzoek voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt de doelmatigheid en uitkomsten van het routinematig en vroegtijdig uitvoeren van moleculair onderzoek op tumormateriaal. Kanker ontstaat door fouten in het erfelijk materiaal (DNA). Kennis van deze fouten verklaart soms het biologisch gedrag, en verschillen tussen individuele patiënten. Ook kunnen deze fouten een aangrijpingspunt zijn voor doelgerichte therapie. Dit onderzoek probeert aan te tonen dat deze kennis zorgt voor een optimaal behandelplan, die per patiënt specifiek is, en gericht op het DNA-profiel van de tumor. Er wordt onderzocht of het opstellen van een persoonlijk behandelplan patiënten langer laat leven met een betere kwaliteit van leven, in vergelijking met het niet routinematig uitvoeren van moleculair onderzoek.

Als er een geneesmiddel-match is op basis van het DNA-profiel, dan proberen we om binnen het Radboudumc of in een verwijzend centrum, deze vaak experimentele behandeling mogelijk te maken. Dit kunnen behandelingen zijn binnen de DRUP-studie.

Wordt er geloot?

Nee, bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • Patiënten met uitgezaaide prostaatkanker, die niet meer op een hormonale behandeling reageren (=castratie-resistentie) en progressie vertonen
  • Patiënten mogen maximaal 1 behandellijn in het castratie-resistente stadium gehad hebben
  • Patiënten zijn 18 jaar of ouder
  • Patiënten met een voldoende algemene lichamelijke conditie

Deelnemende ziekenhuizen

Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd in het Radboudumc in samenwerking met de ziekenhuizen uit de regio.

Maximaal aantal patiënten

300 – 600 patiënten over 3 jaar

Patiëntenstop

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen wij voorlopig geen nieuwe verwijzingen accepteren.

Coördinatoren

Prof. W. Gerritsen, Radboudumc Nijmegen
Dr. Niven Mehra, Radboudumc Nijmegen
PhD-student (arts-onderzoeker) Iris Kloots, Radboudumc Nijmegen


Contact

Niven Mehra
internist-oncoloog

contactformulier

Vragen en antwoorden PROMPT-studie en Moleculaire Diagnostiek

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de PROMPT-studie en Moleculaire Diagnostiek. lees meer

Vragen en antwoorden PROMPT-studie en Moleculaire Diagnostiek


  • Met moleculaire diagnostiek wordt bedoeld het in kaart brengen van de tumor (op DNA, RNA of eiwit niveau). Er wordt gezocht naar specifieke afwijkingen met een mogelijkheid tot behandeling, vaak in studieverband. Dit is een methode om doelgerichte (ook wel persoonsgericht genoemd) therapie mogelijk te maken.

    Bij 30-40% van de patiënten levert dit extra informatie op voor het behandelplan. Ongeveer een kwart van de patiënten kunnen we na afloop van het onderzoek een extra behandelmogelijkheid bieden, hierbij kan gedacht worden aan immuuntherapie of behandeling met zogenoemde PARP-remmers als olaparib. Verwachting is dat met de aankomende registratie voor nieuwe medicijnen als olaparib moleculaire diagnostiek steeds routinematiger toegepast zal worden.

  • Medewerkers
  • Intranet